تاریخ : 1397,شنبه 10 شهريور18:43
کد خبر : 60916 - سرویس خبری : مجلس شورای اسلامی

وزارت امور ایثارگران آسیب پذیری بیشتری دارد

موافقان و مخالفان وزارت امور ایثارگران (۱۲)

وزارت امور ایثارگران آسیب پذیری بیشتری دارد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تبدیل بنیاد شهید به وزارت امور ایثارگران را دارای ویژگی های مثبت و منفی برای جامعه بزرگ ایثارگری در کشور دانست.

فاش نیوز -  عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تبدیل بنیاد شهید به وزارت امور ایثارگران را دارای ویژگی های مثبت و منفی برای جامعه بزرگ ایثارگری در کشور دانست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده ایثارگر مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح تبدیل بنیاد شهید به وزارت امور ایثارگران در کمیسیون اجتماعی، این طرح را دارای ویژگی ها و محاسن و معایبی برای جامعه ایثارگران دانست و اظهار داشت: محاسن این طرح این است که در صورت تصویب، وزارت امور ایثارگران به نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بیشتر می تواند پاسخگو باشد. اما یکی از معایب آن این است که به دلیل خارج شدن از زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری شاید در آینده در جذب برخی از اعتبارات با مشکل مواجه شود و سازمان برنامه و بودجه به آن به چشم یک وزارتخانه نگاه کند.
دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به نظر من در صورتی که بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارتخانه تبدیل شود سازمان برنامه و بودجه اعتبارات بیشتری به آن اختصاص نخواهد داد و به چشم یک وزارتخانه به آن نگاه خواهد کرد و این موضوع آسیب پذیری بیشتری را برای جامعه هدف در پی خواهد داشت.

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما در شرایطی که مسئولیت بنیاد شهید و امور ایثارگران همانند گذشته با رییس جمهور باشد، می تواند به سازمان برنامه و بودجه بگوید که هوایش را بیشتر داشته باشد.

عضو مجمع نمایندگان استان قم در خصوص روند فعلی خدمات دهی بنیاد شهید به جامعه هدف متذکر شد: البته بحث خدمات دهی به جامعه هدف و رضایتمندی آنها در شرایط فعلی احتیاج به دقت و بررسی بیشتری دارد، اما به نظر من برای چالاکی و چابکی بنیاد شهید جهت ارائه خدمات مطلوب به ایثارگران ساختار آن باید جابجا شود.

احمد امیر آبادی فراهانی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از چهار دهه این ضرورت احساس نمی شود، خاطر نشان کرد: نه چرا که به نظر من تصمیم در مورد این طرح بسیار زود است و مشکل اساسی شاکله بنیاد شهید و امور ایثارگران نیست، بلکه تامین اعتبارات و مسائل مالی بسیار مهم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: تصویب این طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی است چرا که بار مالی زیادی را  بر دوش دولت تحمیل می کند و مسلما این موضوع با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.


کد خبرنگار : 17