تاریخ : 1397,شنبه 31 شهريور15:30
کد خبر : 61281 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی


به فرزندان ایثارگر غایب کسری خدمت تعلق نمی‌گیرد

 در مورد کسری خدمت قانون جدید سوال داشتم خیلی ها هم مانند من این سوال را دارند لطفا راهی راهنمایی کنید.

- آخرین تصمیم در خصوص کسر خدمت ایثارگران به ازای هر ماه جبهه ، هر ماه اسارت و هر درصد جانبازی 12 روز کسر خدمت تعلق می گیرد که با تصمیم ستاد کل نیروهای مسلح به افرادی که غیبت دارند تعلق نخواهد گرفت . لذا در صورتی که با مصوبات قبلی  مشمول معافیت نمی شوید مقدمات اخذ دفترچه و اعزام را انجام دهید تا بتوانید از مزایای این مصوبه استفاده کنید.

***

 پدرم جانباز 55درصد بود سال 83 فوت کردند و از سال75 از کار افتادگی کلی محسوب شده بود ولی حقوقمون رو ارتش می داد و بعد از فوت پدرم از ارتش مستمری دریافت می کنیم الان  حالت اشتغال بنیاد رفته حقوقمون رو از بنیاد می دهند.
از ارتش هم یک و پانصد بهمون مستمری می دهندمی خواستم بپرستم تو پرداختی ها چرا دریافتی از ارتش رو منفی هست
 چرا خیلی از موارد مثل حق عائله مندی ، فوق العاده شغلی ، صندوق ایثارگری و... اینارو نمی دهند؟


-  هر دو فیش ملاحظه شد .پدر شما در ارتش مشمول بند ج بوده و حقوق وظیفه دریافت می کرده است و در بنیاد حالت اشتغال شده و مابه التفاوت این دو حقوق را به ایشان پرداخت می کنند و مبلغ دریافتی ارتش از حقوق ایشان کسر می شود و برای همین منفی است . البته این نوع پرداخت مبنای قانونی ندارد و صرفا" یک توافق قدیمی است که باید حسب آیین نامه اجرایی ماده 38 ابلاغی ستاد کل حل شود و دریافتی ایشان حسب بند ج و یا از حالت اشتغال  حسب مورد از ساتا و یا بنیاد پرداخت شود .

***

سئوالی داشتم درموردماده ۳۸توضیح کاملی عنایت فرمایید

- ماده 38 قانون جامع برای جانبازان ازکارافاتاده ای است که به صورت بسیجی ، وظیفه و داوطلبانه به جبهه اعزام و میزان مجروحیت آنان در حد ازکارافتادگی کلی است و باید حکم حقوقی آنان از طرف نهاد اعزام کننده به جبهه در نیروهای مسلح صادر و توسط بنیاد پرداخت شود .

***

بنده درسال ۸۵ ازکارافتادگی حالت اشتغال مشمول شدم و تا ۲ماه پیش کماکان در شرکت مشغول بکاربودم واکنون حالت اشتغال را اجراکرد امآیا بابت ۱۰سال مزایایی به اینجانب تعلق میگیرد؟ دراینصورت ازچه طریقی می بایست پیگیری ودرخواست نمایم؟

- خیر مزایایی تعلق نمی گیرد و شما از زمان تقاضا از این قانون استفاده کرده اید .