تاریخ : 1397,یکشنبه 08 مهر15:42
کد خبر : 61297 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


یا برگرد یا اخراج!

بهادر افشار نادری - جناب مجتهدی عزیز. بنده جانباز40 درصد ازکارافتاده کلی و حدود هفت سال اسیر بوده. شش ماه سابقه جبهه داشته و فرزند جانباز 70درصد متوفی نیز هستم.

 سال 70 به استخدام اداره غله فارس درآمدم. سال 78 جانباز از کارافتاده کلی و مشمول قانون حالت اشتغال شدم. حدود 2سال در آن اداره همچنان مشغول بکار بودم تا اینکه متوجه امتیاز خود شدم.

 با مدیرکل وقت صحبت و ایشان با مرکز مکاتبه و کتبا" به من اعلام شد مجازم محل کار را ترک و اداره ماهانه حقوقم را واریز کند. پس از خروج مشغول کسبی شدم.

 سه ماه گذشت و سه حقوق دریافت کردم. سپس از اداره بامن تماس گرفته شد که باید مجددا" به محل کار خود برگردم. تماس گرفتم و حضورا هم مراجعه کردم اما گفتند اگر برنگردی اخراج می شوی.

 گفتم من ازکارافتاده کلی و در بازار سرمایه گذاری کرده ام اما نپذیرفتند. اول حقوقم را قطع کردند و بعد ازسه ماه غیابا در هیئت سه نفره با وجود 23سال و اندی سابق با عنوان تکنسین آزمایشگاه غلات وکارشناس افت قیمت گندم بازخریدم کردند.

 جالب اینجاست در حکم پست سازمانی به مراتب پائین تری برایم عنوان شده بود. وحشتناک تر اینکه مبلغ 500هزارتومان برایم درنظر گرفته و تیر خلاص آقایان کسر آن سه ماه حقوقی که پرداخت کرده بودند بود. از آن پس حقوق حالت اشتغال دریافت می کنم. 8سال است بیکارم و برای کار کاملا آماده ام.

لطفا راهنمائی بفرمائید.         

ومن ا...توفیق


کد خبرنگار : 20