تاریخ : 1397,یکشنبه 08 مهر07:45
کد خبر : 61361 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


نمی گذارند دیوار بکشم!

عزیز شیری- خدمت ریاست عالی بنیاد شهید وامور ایثارگران ایران عزیز

۸ سال یه قطعه زمین با هزار مکافات از دوستان خودم با فروش زندگی خودم بصورت دوستانه خریداری کردم که دو طرف این زمین دیوارکشی شده و زمین در بافت شهری میباشد و برای اینکه مستاجر هستم و ما خانه ۹۰۰ هزار تومان اجاره خانه و۲۰۰هزارتومان نیز هزینه های مصرفی ابو برقو گازو تلفن پرداخت می کنم از مستمری دریافت شده ۱۵۰۰ چقدر میماند؟!

 آقای شهیدی! آبرو و حیثیتم در خطر است. اساس منزلم را صاحب خانه به کوچه می گذارد. نمیتوانم اجاره خانه بدهم. فامیل و دوستان همه تمسخر می کنند. همه مزمت می کنند و می گویند کو آن دولتی که دست شما را گرفته یاری کند؟

واقعا مستاصلم. واقعا زندگیم درحال فروپاشی میباشد. در زمینم چادر زدم، شهرداری نگذاشت زندگی کنم! با شهردار منطقه ۲۲ تهران صدها بار حضوری نامه نگاری کردم. نامه بنیاد را پرت می کنند به سرمان! اهمیت نمی دهند! به هر کس و ناکسی رو زدم، کاری انجام ندادند! دست شهردار را بوسیدم، به پاهایش افتادم کاری نکرد البته حق دارد وقتی که بنیاد خودش جانباز را تحویل نمی گیرد، دیگران چه کنند؟ وقتی در بنیاد دزدی می شود مال جانباز را می دزدند، از دیگران چه انتظاری باشد؟! ۴۰ سال گذشته هنوز یک جانباز از سیستم تشکیلات و نحوه برخورد و نحوه رسیدگی راضی نیستند هیچ وقت نظرات جانبازان مسله ای نبوده، پیشنهادات جانباز برایتان مسله نبوده و اهمیت ندهید.

 آیا وقت آن نشده در این زمان که تمام دنیا دست به دست هم دادند وما را میخواهند خفه کنند نرسیده از بلد راه و بلد کار استفاده کنیم باید ساختار تشکیلات بنیاد از ریشه تغییرات داده شود آنان که کار بلدن کار را به آنان سپرد.

 کارمند بنیاد ساعت ۱۰ اداره میاید. صبحانه در پشت میز، کمی صحبت با همکاران، ظهر اذان داده، نماز بعد خانه. روزانه یک ساعت کار نمی کنند! پس این قدر نیرو برای چیست؟! چه کاری می کنند؟ سوال کنید کدام یک از کارکنان بنیاد جواب درست جانباز را داده؟ نمیده و با این ساختار فقط به سوی هرج و مرج می رویم و هر روز بدتر از دیروز!

 دل آدم آتش می گیرد با این امکاناتی که در دستانمان است چرا نمی توانیم به نفع جانبازان استفاده کنیم؟ بنیاد مردانی می خواهد که تلفن را بردارد، کسی که کار جانباز را انجام نمی دهد، بگه. دید کارش را هرچه سریع انجام دهد و اگه نداد از ۱۰ طبقه پرت کند آن فرد را که کار جانباز را انجام نداده و یا سایر مجازات های سنگین. به چشم متهم به ما نگاه می کنند.

در آخر بنده چندین بار به خدمت حضرتعالی ارسال نمودم طرح و برنامه ای دارم که یه جانباز ناراضی نشود و برای شما دعا بکنند، حاضرم به همکاری در استان آذربایجان شرقی یا غربی کارم را شروع کنم به شرط اختیار.
 
 من می خواهم شهرداری منطقه ۲۲ اجازه دهد دو طرف دیوار زمینیم را احداث کنم تا محصور شود و بعدا یک اتاق بکشم بدم توش. نمیتوانم اجازه بدهم آقای شهیدی خواهشم به مشکل رسیدگی کنید. الکی فرمالیته نباشد. در سیستم ثبت نکنید که کارم را انجام دادیم. واقعا انجام بدین. آبرو حیثیتم شخصیت همه چی بسته به شما. کجا این مشکل خیلی جزئی دارد


خداوند شمارا برای نظام مقدس اسلامی حفظ کند. سرباز گوش به فرمان ولایت فقیه وای امر مسلمین جهان عزیز شیری 

پرونده ام در بنیاد پاکدشت میباشد که دو بار جواب خواسته ام را اشتباها به تبریز فرستادید. 


کد خبرنگار : 20