تاریخ : 1397,یکشنبه 15 مهر15:33
کد خبر : 61522 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی


تشخیص حق پرستاری با کمیسیون پزشکی بنیاد است

 دوستم فرزند شهید و رسمی سپاه است  برای ایشان ۸ سال سنوات خدمتی به خاطر فرزند شهید بودن  در نظر گرفتند خواستم بپرسم قانون مشابهی برای برادران شهید وجود دارد؟

 - در قانون، استفاده از سنوات ارفاقی برای برادارن شهدا در نظر گرفته نشده است .

***

آیا انجمن هایی که با نام های مختلف تاسیس و بنیاد شهید هم فکر می کند اینها مورد تائید تمامی جانبازان (چه قطع نخاع . قطع عضو و جانبازان بصیر) است مجاز به این هستند که به اسم جانبازان حق عضویت  دریافت کنند.


_ هرگونه خدمات اعم از سفرهای زیارتی و سیاحتی و چنانچه توزیع وسایلی توانبخشی به انجمن داده شود ازاین پس اولویت با اعضایی خواهد بود که دارای کارت عضویت باشند و حق عضویت یکساله خود را پرداخت کرده باشند.

- تشکلها و انجمنهایی که برابر قانون و مقررات تشکیل می شوند بدیهی است قدرت پیگیری مطالبات را بیشتر می کنند و طبیعی است که ابتدا برای اعضای خود تلاش کنند و آنان را در اولویت قرار دهند. چون این تشکلها هم هزینه دارند لذا از جهت تشکلها منع قانونی برای این منظور نیست لکن بنیاد حق ندارد خدماتی را به تشکلها و اعضای آن بدهد و غیر اعضا را از آن محروم کند اگر بنیاد چنین اقدامی کند این خلاف را بنیاد انجام داده و قابل پیگیری  خواهد بود.

***

پدرم آزاده و جانباز ۲۵ اعصاب و روان و بیکار است و از ارتش حقوق می گیرد. برای حق پرستاری اقدام کردیم گفتند به ازادگانی که به خاطر اسارت جانباز اعصاب و روان شده اند حق پرستاری تعلق نمی گیرد؟

-  حق پرستاری با تشخیص کمییسون پزشکی بنیاد است و اعصاب و روانی که احراز شده و در کمیسیون بنیاد برای آن درصد داده اند هیچ فرقی نمی کند که نتیجه چه حادثه ای باشد اگر معیار دریافت حق پرستاری را داشته باشد اقدام می شود.

 

***

جانباز ارتش با ٥٥٪‏ و  ١٠ سال اسارت هستم که فقط در مورد درصد جانبازی از سوابق اسارت توانستم درصد بگیرم ولی از اعصاب و روان و شیمیایی درصدی به بنده ندادند در حال حاضر هم شیمیایی ام دوباره فعال شده است. همه دوستانی که برای کمیسیون پزشکی رفتند از درصدشان کم شده است.بنده نیز نرفتم برای اینکه شاید از همین ٥٥٪‏ هم کم کنند و سوال دیگر این است برای کمیسیون پزشکی از مرحله اول چگونه باید اقدام کنم؟

-  درصد شما از این کمتر نخواهد شد لکن ممکن است با سابقه اسارت تان برابر مصوبه دولت رفتار کنند و به ضایعات دیگرتان هم در صورت احراز برابر جدول درصد بدهند . در صورتیکه درصد شما بیشتر شد به شما اعطا می شود ولی در صورت کاهش درصد حسب آیین نامه همین درصد فعلی شما ابقا خواهد شد. شما می توانید تقاضای کمیسیون را از طریق بنیاد محل پرونده و با هماهنگی کمیسیون پزشکی انجام دهید.

***

 بنده همسر شهید و نیروی قراردادی با سابقه حدودا ۹/۵  کار در دانشگاه  علوم پزشکی در یکی از شهرستان های خراسان رضوی هستم دو فرزند دختر دارم که یکی در مشهد دانشجوی پزشکی است و دومی امسال (96) کنکوری هست. بعلت اینکه دومی هم برای تحصیل قصد دارد برود مشهد  از طرفی چون سرپرستی بچه ها با من هست تقاضای انتقالی به مشهد را داده ام که متاسفانه با آن موافقت نشد. از طرفی نمی خواهم که از کارم انصراف بدهم . لطفا راهنمایی بفرمایید که چطور می تونم موافقت هر دو شهر مبدا و مقصد را بگیرم

ج -  مصوبه ای خاص در این زمینه نداریم که به آن استناد کنید باید با رایزنی و پیگیری خودتان و  بنیاد ،‌ دستگاه مبداء و به ویژه  دستگاه مقصد متقاعد به همکاری شوند. مساعدت و نظر  استاندار در استان مقصد مهم است .