تاریخ : 1397,شنبه 14 مهر15:16
کد خبر : 61528 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


همسران جانباز و ماموریت تحصیلی

لیلا صمدیان- خواهشمندم همسران جانباز را در نظر داشته باشید. ما نیز ۱- ماموریت آموزشی ۲- بازنشستگی 25 سال سابقه با مزایای 30 سال را خواستاریم.

 بنده فرهنگی هستم. همسر جانباز 25 درصد ترکش از ناحیه پا که درصد شیمیایی همسرم لحاظ نشده و ما هر چند وقت با کهیرها و سرفه های شدید جانباز عزیزمان مواجه می شویم. بچه هایم دچار مشکل تنفسی و سرفه هستند.

 برای امرار معاش خانواده بنده (همسر جانباز) تلاش می کنم، بنده دانشجو هستم و برای امتحان هایم به خصوص جامع نیاز به ماموریت آموزشی دارم.

 بنده خودم یک جانباز روحی روانی و جسمی شدم که جسم ناتوان خود را سر کلاس درس مدرسه می رسانم و هر لحظه امکان دارد گلویم بگیرد و صدای من خارج نشود و با سرگیجه های شدید مواجه هستم.

خواهشمندم به داد ما همسران جانباز برسید. ما داریم از بین می رویم.


کد خبرنگار : 20