تاریخ : 1397,سه شنبه 17 مهر16:06
کد خبر : 61583 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی


کمیسیون ماده ۱۶ سریع‌تر به خواسته ایثارگران رسیدگی کند

جانباز٢٥درصد و ازاده هستم در یکی إز بانک های نیمه خصوصی بزرگ ٢٧/٥سال خدمت کردم علیرغم مصوبات متعدد قوه مقننه و دولت مبنی بر عدم احتساب سنوات اسارت و ادامه خدمت تا سی سال بانک من را بازنشسته کرده إز طریق ماده ١٦ درخواست دادم حدود ٩ماهه در خواست در کمیسیون ماده ١٦مانده هیچکس جوابگو نیست.

-  این حق قانونی شماست که به کار اعاده شوید مدت طولانی از طرح شکایت شما در کمیسیون ماده 16 گذشته و این عدم رسیدگی برای نهادی که ادعای رسیدگی نهادی و انقلابی دارد کمی بعید به نظر می رسد. آقای شیهدی بداند همه مشکلات ایثارگران نیازمند اعتبار و بودجه نیست کافی است بخش عمده ای از قوانین که در دستگاهها اجرا نمی شود با همت و مدیریت ایشان سریعا" اجرا شود و کمیسیون ماده 16 سریعتر به خواسته ایثارگران رسیدگی کند تا میزان رضایتمندی رشد کند.

***

س:  فرزند جانباز 65 درصد هستم  در بانک سپه مشغول به خدمت می باشم
در ابتدا جزءنیروی شرکتی و بعد بصورت قراردادی طبق قانون کار همچنان با گذشت 13 سال تمام مشغول خدمتم.
برای استخدام  و یا قرارداد خاص با بانک به هر دری زدم بسته بود ،معرفی نامه از بنیاد و غیره...
آیا راهی برای بنده که فرزند جانباز 65 درصد و 13 سال سابقه در بانک دولتی وجود دارد؟


- در قانون برنامه ششم تبدیل وضعیت استخدامی شما پیش بینی شده است و باید به جد پیگیر این حق قانونی برای تبدیل وضعیت استخدامی باشید. دستگاههای اجرایی و بانکها به دنبال آن هستند که هر طور شده مانع بتراشند.