تاریخ : 1397,دوشنبه 16 مهر17:32
کد خبر : 61588 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


بازخرید بدون حق و حقوق!

ناصرمحمدیان- اینجانب مدت 34 سابقه کار در شرکت ملی حفاری اهواز را دارم.

 در سال 65 در جبهه مجروح شدم ولی متأسفانه زمان مجروحیت مدارک جانبازی را تحویل بنیاد شهید ندادم و مورد اذیت و آزارهای روحی و جسمی قرار گرفتم.

 در سال89 اقدام به پیگیری کردم. هیچ کاری انجام ندادند و اعتراض زدم.

در سال 97 کمیسیون پزشکی بنیاد شهید عکس ریه من را همراه خود بردند ولی متاسفانه هیچ اقدامی برای من انجام نداد.

تا اینکه کمیسیمون پزشکی شرکت نفت اینجانب را بدون هیچ حق و حقوقی بازخرید و بازنشست کردند.

لطفاً با اینجانب نهایت همکاری را بفرمایید. احتیاج به پول بنیاد شهید نداشتم و برادر شهید هستم.

من الله التوفیق


کد خبرنگار : 20