تاریخ : 1397,چهارشنبه 18 مهر18:30
کد خبر : 61589 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


چند کا برای پاراپلژی کامل؟!

فاش نیوز- احتراما" اینجانب جانباز قطع نخاع کمری 70 درصد بنیاد به محضر مبارکتان عاجزانه استدعا دارم راهنمایی بفرمایید

 با توجه به قطع نخاع کمرم در مهره ها T7 و T8 که در اثر گلوله دو زمانه باعث شده از قفسه سینه به پایین بی حس و بی حرکت و موجب بی اختیاری ادرار و مدفوع گردیده که رای کمیسیون پزشکی عالی "پاراپلژی کامل " و در صورتجلسه ماده 140 صدمات وارده 100 درصد وآسیب وارده به ریه هایم (برداشتن قسمتی از ریه سمت چپم) و مشکلات سخت تنفسی..

حالا یک سوال..
حق پرستاری که باید بهم تعلق بگیره با این آسیب های بالا چقدر و یا ضریب چند K باشد؟؟؟

ممنونم کارشناستان جواب بدهد.
درحالی که حق پرستاری که تا امروز گرفتم دو k بوده. در صورتی که جانبازان عزیز نخاعی از 2.5 کا بهره می .برند.

تشکر
 


کد خبرنگار : 20