تاریخ : 1397,چهارشنبه 18 مهر18:30
کد خبر : 61615 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


در نتیجه کنکور دخترم اجحاف کردند!

سید علی- احتراماً به استحضار می رساند اینجانب سیدعلی تقی آبادی جانباز 70% شهرستان نیشابور از مسئولین گرانقدر فاش نیوز استدعا دارم پیگیر حق ازدست رفته و پایمال شده دخترم که این ناحقی را از جانب روُسا و مدیران سازمان سنجش میدانم. چراعرض کردم روُسا و مدیران؟ چون که مسئولی در آن سازمان دیده نمی شود مسئول یعنی کسی که در قبال پست و منصبی که بهش داده شده است مسئولیت پذیر بوده باشد حال آن که همه از مسئولیت فراری شده و روی به ریاست آورده اند و خب حُب ریاست می طلبد که اثر کند و دور وبری ها تملق و چاپلوسی کنند. بگذریم.

 عرض شود دختر بنده سال جاری یعنی (97) در رشته علوم انسانی در کنکور سراسری شرکت نموده و با سهمیه حائز رتبه (121) و تراز علمی بیش از (8500) گردیده است و انتخاب اولیه اش دبیری زبان ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد بوده که متاًسفانه پذیرفته نشده. حال آنکه دخترم در نیشابور دارای اولین رتبه (3) رقمی شده است. ازطرفی با رتبه (600) و تراز علمی کمتر از دختر بنده در همان دانشگاه پذیرفته شده است.

حال باتوجه به مختصر توضیحاتی که عرضه داشته از شما مسئولین محترم فاش نیوز استدعا دارم که از طُرق قانونی حق ازدست رفته دخترم را باز ستانید، باشد که به لطف خدای مهربان و تلاش شما عزیزان دخترم به حق خودش برسد، با تقدیم احترامات خاص.

سیدعلی تقی آبادی جانباز70%


کد خبرنگار : 23