تاریخ : 1397,پنجشنبه 19 مهر20:54
کد خبر : 61625 - سرویس خبری : اخبار

نتیجه انتخابات شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی مشخص شد.

نتیجه انتخابات شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی مشخص شد.

مجتبی شاکری عضو سابق شورای شهر تهران و دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی حائز بالاترین تعداد رای شد.

فاش نیوز- مجتبی شاکری با کسب 291 رای، حائز بالاترین تعداد رای شد.

اعضای علی البدل بر طبق تعداد آراء، 5 نفری هستند که بیشترین رای را پس از 25 نفر اول اخذ کرده باشند.

مجید رضایی و اکبر بهرامی نیز با اخذ آراء مورد نظر به عنوان بازرس و شریفی نیز به عنوان  بازرس علی البدل برگزیده شدند.


کد خبرنگار : 20