تاریخ : 1397,پنجشنبه 19 مهر20:58
کد خبر : 61626 - سرویس خبری : اخبار

برگزاری جلسه مشترک مدیران و دبیران گروه های پیگیری جانبازان نخاعی

برگزاری جلسه مشترک مدیران و دبیران گروه های پیگیری جانبازان نخاعی

آخرین جلسه مشترک مدیران و دبیران گروه های پیگیری جانبازان نخاعی با مسئولین کمیته های مختلف انجمن عصرامروز پنجشنبه ۱۹ مهرماه ۹۷ در سالن کنفرانس دهکده توریستی ایثار در کردان کرج برگزارشد

فاش نیوز- آخرین جلسه مشترک مدیران و دبیران گروه های پیگیری جانبازان نخاعی با مسئولین کمیته های مختلف انجمن عصرامروز پنجشنبه ۱۹ مهرماه ۹۷ در سالن کنفرانس دهکده توریستی ایثار در کردان کرج برگزارشد.

 در این جلسه دکتر جوادی رییس مرکزضایعات نخاعی جانبازان بنیاد شهید با حضور بین نمایندگان جانبازان نخاعی استان های سراسر کشور، به پرسش های جانبازان در زمینه آموزش و پیشگیری از آسیب هایی که متوجه جانبازان میباشد و نقش و نگاه مرکز ضایعات نخاعی جانبازان در برگزاری اردوهای تفریحی آموزشی پاسخ داد و از جانبازان خواست همکاری نزدیکتری ازطریق فضای مجازی و سایت مرکز ضایعات داشته باشند.

در ادامه این نشست، جلسه تبادل نظرات بین کمیته های مختلف انجمن با مدیران و دبیران انجمن استان ها برگزار شد که در این جلسه کمیته های تربیت بدنی، تعاون ومعیشت، سیاحتی زیارتی، لوازم و تجهیزات بهداشتی، فرهنگی، بهداشت و درمان و روابط عمومی انجمن برگزار شد که مسئولین کمیته ها به مطالبات و پرسش های جانبازان و دبیران پاسخ دادند.


کد خبرنگار : 20