تاریخ : 1397,شنبه 28 مهر16:15
کد خبر : 61713 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی

قوانین ایثارگری برای یک مقطع خاص نیستآیا درباره فوق العاده ارزی جانبازان که در مأموریت خارج کشور هستند مصوبه ای وجود دارد؟

-  خیر مصوبه ای در این زمینه در قوانین وجود ندارد .

 

چرا همه امتیازات  را برای خودتون به اسم فرزندان شهدا ثبت می کنید؟

-  به هر حال تا زمانی که این  عزیزان هستند از سهمیه استفاده خواهند کرد و در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین آنها سهمیه از بین نخواهد رفت و سایر ایثارگران و پس از آن سهمیه های آزاد آن را تکمیل خواهند کرد . نگرانی شما بی مورد است . ضمنا" قانون برای یک مقطع خاص نیست و نظام ما همچنان برای تحقق آرمانهای خود شهید و جانباز تقدیم می کند.

 

فرزند شهید هستم و نزدیک به یک سال است که برای وام مسکن ثبت نام کرد؟ قبل از این هم نه وام گرفتم نه زمین. تو مدت این یک سال هر روز که می رفتم بنیاد بهم می گفتند یا بودجه نیومده یا نوبت شما نشده است. یکساله همین حرف را به من می زنند. تو این مدت از هرکسی هم که پرسیدم گفته من دریافت کردم. انهایی هم که کارمند بودند از همه  امتیازات زمین و وام استفاده کردند. بعضی هم حتی دو سه بار این وام را دریافت کردند. چون کارمند هستند.

این وام را به آنها می دهند، بخاطر اینکه یه روز یه جایی تو هر اداره ایی که کار داشتند کارشون رو براشون ردیف کنن.خلاصه حق یکی از ما را به آنها می دهند.به ما هم که می رسه.می گویند آقا نوبتیه. هنوز نوبت شما نرسیده است.
 

 - سلام آیین نامه مسکن ایثارگران در سالجاری به تصویب هیات وزیران رسیده است و بنیاد دیگر بهانه ای برای اینگونه پاسخها ندارد . پیگیری کنید تا در سهمیه امسال اقدام شود .

 

 من رشته ام کارشناسی مامایی است و الان سه ساله که شرکتی و فرزند جانباز زیر ۲۵ درصد هستم؟ ارگان ها تبدیل وضعیت کردند به جز وزارت بهداشت، آیا این موضوع که می گویند نامه ای نیامده صحت دارد؟ واقعا شرکتی ها امنیت شغلی ندارد.

ج- تبدیل وضعیت شرکتی ها در دستگاه اجرایی با ابهامات قانونی مواجه است لکن تثبیت موقعیت شغلی که لازم نباشد هر ساله قرارداد تنظیم شود در همان شرکت ممکن است . کمیسیون ماده 16 اگر به این موضوع واقف باشد با طرح شکایت شما باید از حق تان دفاع کند.