تاریخ : 1397,سه شنبه 01 آبان15:20
کد خبر : 61806 - سرویس خبری : اخبار

نماینده بانوان انجمن جانبازان نخاعی انتخاب شد


نماینده بانوان انجمن جانبازان نخاعی انتخاب شد

نماینده بانوان جانباز نخاعی در گروه پیگیری انجمن جانبازان نخاعی و مسئول کمیته بانوان انجمن جانبازان نخاعی انتخاب شد.

فاش نیوز - نماینده بانوان جانباز نخاعی در گروه پیگیری انجمن جانبازان نخاعی و مسئول کمیته بانوان انجمن جانبازان نخاعی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار فاش نیوز، به دنبال درخواست بانوان جانباز نخاعی برای حضور فعال درگروه پیگیری انجمن جانبازان نخاعی، برای پیگیری مطالبات این قشر معظم، با بحث و بررسی موضوع در هیئت مدیره انجمن، نهایتاً موافقت و مقرر شد با اطلاع رسانی موضوع به بانوان جانباز، در فضای مجازی و به وسیله شبکه های اجتماعی(سروش و تلگرام) نسبت به برگزاری انتخابات از بین بانوان داوطلب که کاندید می شوند اقدام شود.

براساس گزارش ارائه شده از سوی «سیدمحمدمدنی» به عنوان بازرس انجمن، با حضور 22 نفر از بانوان جانباز نخاعی، و از میان خانم ها «آمنه احمدی» و «فریبا شیخعلی» که کاندیدای داوطلب این انتخابات بودند، خانم آمنه احمدی با کسب ۱۷ رای به عنوان نماینده بانوان جانباز نخاعی به منظور شرکت در جلسات گروه پیگیری انجمن جانبازان نخاعی و پیگیری مطالبات آنها، انتخاب گردید.

 


کد خبرنگار : 23