تاریخ : 1397,دوشنبه 14 آبان18:21
کد خبر : 61945 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی

میزان درصد در کمیسیون پزشکی تعیین می شود من ۵ ماه پیش پس احراز جانبازیم در کمیسیون عالی پزشکی سپاه در منطقه ۳ بنیاد شهید تشکیل پرونده دادم که آنها اعلام کردند تا تعیین وقت کمیسیون پزشکی منتظر بمانم. بعد از ۵ ماه همچنان منتظر تشکیل کمیسیون تعیین درصد هستم اما همچنان امروز و فردا می کنند، ضمن اینکه می گویند ابتدا باید در کمیسیون احراز بنیاد پرونده شما بررسی بشود.
سوال من این است که آیا با نامه احراز کمیسیون عالی پزشکی سپاه می توانم از سوی محل کارم بعنوان جانباز محسوب شده و از مزایای آن استفاده کنم؟ با توجه به وضعیت جسمی بسیار خرابم چرا با این همه تاخیر کار انجام می شود و معطلی بابت چیست؟


-  یکی از ایردات جدی به سازوکار احراز و کمیسیون پزشکی بنیاد که از گذشته هم وجود داشته این است که در قوانین و مقررات برای آن زمانی تعیین نکرده اند و این باعث می شود پرونده برخی ایثارگران زمان نسبتا" طولانی را برای احراز و تعیین درصد سپری کند.
* ملاک بهره مندی از تسهیلات و مزایای قانونی درصد بنیاد است و احراز و درصد نیروهای مسلح فقط در مقررات خودشان معتبر است و برای سایر دستگاهها الزام آور نیست.
 برای احراز به  اداره کل پذیرش و امور اداری ایثارگران و برای درصد به دبیرخانه کمیسیونهای پزشکی بنیاد جهت پیگیری مراجعه کیند.
* چون ملاک و معیار نهایی در قوانین و مقررات از گذشته بنیاد بوده است در وضعیت فعلی هم چنین است مگر آنکه آن اصلاحاتی که قرار بود در مجلس نهایی شود و همه امور احراز و تعیین درصد به نیروهای مسلح واگذار و بنیاد یک نهاد خدماتی باشد به سرانجام برسد تا فرایند احراز و تعیین درصد کوتاه تر شود.

***

موضوع پاداش پایان خدمت برای ایثارگران حالت اشتغال به کجا رسید؟ پاداش را باید جانباز تا زنده هست بگیرد و چاله چوله های زندگی اش را پر کند وقتی مرد دیگر به چه دردش می خورد؟ کفن و دفن؟!!
- با این روالی که در مباحث بودجه پیش می رود و بی تحرکی مسئولین مربوطه، امیدی به حل شدن این مشکل در سال آینده هم وجود ندارد.

***

ملاک تأیید شیمیایی بودن شخص در کمسیون 134 چیست ؟ و میزان عددی مشخص شده در CT.SCAN باید در چه محدوده ای باشد؟

-  حضور در مناطق شیمیایی و وجود آثار آن در مدارک پزشکی و بالینی ملاک تایید شیمیایی است و میزان درصد آن توسط کمیسیون پزشکی تعیین می شود.

***

بابای من جانباز 25 درصد 3سال باز نشسته تامین اجتماعی است ولی حالت اشتغال بنیاد شهید نیست اما چگونه یه عده ای هم بازنشسته تامین اجتماعی هستند و هم از بنیاد حقوق می گیرند ولی بنیاد به بابای من حقوق نمی دهد و  می گوید بازنشسته ای؟

-  اگر ایشان دارای رای ازکار افتادگی کلی از کمیسیونهای پزشکی  ذیصلاح  باشد می تواند حقوق حالت اشتغال خود را از بنیاد پیگیری کند. متاسفانه این بی عدالتی اکنون وجود دارد و مسئولین مربوطه اعم از نمایندگان مجلس ، دولت و بنیاد به آن بی توجهی می کنند.

***

 من ۲۸ماه سابقه جبهه و۱۰درصدجانبازی دارم ودرسال۱۳۹۱از راه آهن بازنشسته شدم می خواستم بدانم آیا تبصره ماده ۳۸ شامل من می شود؟

- اگر دارای رای ازکارافتادگی از کمیسیونهای پزشکی نیروهای مسلح باشید و مشمول بند ب یا ج ازکارافتادگی شوید می توانید از تبصره ماده 38 برخوردار شوید.