تاریخ : 1397,شنبه 19 آبان13:30
کد خبر : 61948 - سرویس خبری : اخبار


آیا وزیری در آموزش و پرورش داریم که به داد معلمان برسد؟

اندر حکایت قطع بیمه جانبازان معلم در آموزش و پرورش

معلم جانباز به علت عود ترکش ها و بیماری اش نوبت می گیرد چون خانمش بیماری صعب العلاج دارد برای رفت و آمد کمتر ؛ نوبت ها را هماهنگ می کند تا در یکی و دو روز انجام شود ؛ براساس نویت دهی بیمارستان خاتم الانبیای تهران ؛ خود و همسرش از شهرستان راهی تهران می شوند .

ساعت مقرر به بیمارستان وابسته به بنیاد شهید و ایثارگران خاتم الانبیا مراجعه می کنند و متاسفانه متصدی پذیرش بیمارستان از پذیرش بیمار به علت قطع بیمه جانبازان معلم در آموزش و پرورش علیرغم نوبت خودداری می کند 
هر چه جانباز و همسرش تلاش می کنند  بی اعتنایی و نه نمی شود جوابشان می شود و فقط دادن هزینه آزاد پیش پایشان لنگ می اندازد 
در عدم پذیرش , جانباز معلم با مسول تعاون آموزش و پرورش شهرستان و ایضا استان تماس می گیرد . آنها هم در کمال ناباوری قطع بیمه را تایید و کاری نمی توانیم بکنیم را حواله معلم درمانده می کنند . 
جانباز به مسول بنیاد ایثارگران و جانبازان شهرستانش متوسل می شود و تماس می گیرد او هم می گویدما تکلیفی در باره جانبازان شاغل نداریم  .همه دستگاهها خدمات درمانی می دهند ، معلمان هم طبق قانون از این خدمات در دستگاه شان برخوردارند . 
جانباز معلم و همسر بیمارش در حیاط بیمارستان سرگردان و بی هزینه پیش بینی نشده گرفتار می شوند . 
چه کنند و چه نکنند , راه تهیه هزینه آزاد را مشورت می کردند که یک لحظه همسرش حالش نامساعد می شود و فشار او را در برمی گیرد و نقش زمین می شود و آنچه نباید بشود می شود .... 
و بیمارستان در قبال پول آزاد , بستری بیمار را قبول می کند! 
ناچارا معلم از دوست معلمش در شهرستان برای هزینه درمان پول قرض می کند تا همسرش نجات یابد .

اگر به چوپان چند گوسفند داده باشند غروب چوپان اگر یک راس را تلف کند حتما و قطعا بازخواست خواهد شد که این بی مدیریتی در آموزش و پرورش ابدا بازخواست ندارد .

اگر وزیری نداند که چگونه پشتیبان عوامل و نیروهایش باشد حتما تشویق خواهد شد و نوبخت خزانه دار حمایتش خواهد کرد . 
وزیری که با بچه ۱۲ ساله در حیاط مدرسه به تظاهر خوش و بش کند که اگر بازی کنیم  شما می بازید و بچه به او بگوید ما مدتهاست باختیم و این هم رویش ... آن وزیر باید چگونه شب را به صبح سر کند که بفهمد در کجای پشتیبانی از معلم آن هم معلم جانباز صدمه دیده از حراست از کیان کشوری  قرار دارد و چه بر سرش می آورد که آن ادا و اطوار و این ندانم کاری و بی مسولیتی را چگونه پاسخ می دهد؟

اگر مدیرکل امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش نامه رسمی و هشدارگونه در باره قطع بیمه جانبازان معلم  به وزیر می نویسد ، آن وزیر اعتنایی به نامه نمی کند این دهن کجی به خواسته دهها جانباز و خانواده شان یک حرکت ضد انسانی و ضد تعلیم و تربیتی تلقی نشود چه انگی را باید به وزیر نشانه زد ؟

وزیری که به دنبال تمام وقت کردن تدریس معلمان است هیچگاه به پرورش تعلیم و تربیت فکر نخواهد کرد جز محکم کردن میز و صندلی ریاست خود و خوشنود کردن ارباب  نوبخت کار دیگری از او برنخواهد آمد. 
سوال اساسی اینجاست آیا ندانم کاری از این بالاتر است که به امنیت ملی ضربه بزند اگر پاسخی هست بسم ا...

محمدرضا خورشیدی پاجی


منبع : صدای معلم