تاریخ : 1397,یکشنبه 30 دي14:11
کد خبر : 63289 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


تبلیغات مفت بدخواهان را توجه نکنید

معلم جانباز -  حالا با این نظرات داده شده آیا پریسا خانم نظرشان تغییر می کند ویا نه همچنان اعتقاد دارند فرزندان ایثارگران به ناحق امتیاز گرفتند؟ اگر قانع شدند که هیچ ولی اگر نه باز هم هیچ! چون کار نمی شود کرد؛ این ذهنیت را دولتیان در طی سال های متمادی برای پله کردن خانواده های شهدا وایثارگران بارها وبارها تکرار کردند.

فقط یک سىوال دارم از پریسا خانم، لطفا بفرمایند مدافعان حرم اگر در این سال ها نبودند که جلوی وحشی گری داعش و وهابی های کثیف را بگیرند سرنوشت دختران وزنان این کشور بهتر از عراق وسوریه می شد؟ کمی تحقیق کنند واز دختران ایزدی وبازار برده جنسی اطلاع پیدا کنند. بخدا غذای شبتان را هم به رزمندگان مدافع حرم می دادید.

تبلیغات مفت بدخواهان را توجه نکنید پریسا جان، دختر گلم! شماها وسایر دختران این کشور ناموس وطن بوده وهستید. آیا برادر ویا پدر شما لحظه ای احساس نا امنی کردند؟ آیا خواستند روزی برای دفاع از ناموس شما به مدافعان حرم بپیوندند؟ هشت سال دفاع مقدس گذشت ودیگر آن فرصت های طلایی که وظیفه جهاد ودفاع را ما انجام دادیم، پدرتان یا کوچک بودند ویا بی تفاوت. حالا که درب شهادت وشهامت باز شده ودشمن قصد نفوذ به کشور کرده، تا بیست کیلومتری مرزها آمد، وظیفه امثال پدر وبرادرهای شما نبود انجام وظیفه شرعی بکنند وجزو ایثارگران باشند وشما هم عملا می دانستید چه خبری در این جامعه بزرگ ایثارگریست.

ولی حرف آخر، بدانید همین تفکر ناجوانمردانه در مسئىولین دولتی هم جاری وساریست، بدون توجه به واقعیت ها بیمه های تکمیلی که برای جبران قسمتی از هزینه های مداوای جراحت های جنگ است، امروز توسط تیم نوبخت مختل شده. لطفا کمی در گوگل سرچ کنید تا ببینید سایر کشورها برای آسیب دیدگان جنگ های خود چه می کنند. آنجاست که به مظلومیت جانبازان و خانواده های محترم شهدا پی خواهید برد. فقط تهمت هایی که به خانواده های شهدای مدافع حرم می زنند حتما شنیدید که می گویند برای پول رفتند؛ حالا اگر یک میلیارد به خانواده شما بدهند مادرتان راضی می شود یک پا ویا دست برادر بیست ساله شما را قطع کنند. شهید مظلوم حججی را دیدید چگونه مظلومانه سر از تنش جدا کردند؟! اگر خانواده آن شهید هدفمند نبود وبرای رضای خدا ودر راه وطن وناموس ایران نبود، الان چه حالی داشتند؟! لطفا انصاف را از یاد نبرید.

برای شادی روح شهدای بزرگوار صلوات بر محمد ص آلش