تاریخ : 1397,سه شنبه 09 بهمن18:30
کد خبر : 63427 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


پیروز با جنگ رسانه ای اسلامی

ناشناس- مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبارزه با استکبار غرب از انقلاب اسلامی شروع شده و با جنگ اقتصادی و تحریم ادامه دارد و اطمینان داریم تا نابودی و محو کامل امپریالسم پایان نخواهد پذیرفت.
 
 همانگونه که مجاهدان فی سبیل الله با جان و مال مانع از پیشروی دشمن شده و تمام خاک اشغال شده میهن را آزاد کردیم. در جنگ رسانه ها با سلاح فرهنگ اصیل اسلامی - ایرانی موفق شدیم دشمن را شکست بدهیم و امروز در جنگ اقتصادی با عرض تاسف سنگرها در اشغال غربگرایان و گرین کارتی ها قرار دارد و بدیهی است انگیزه جنگیدن ندارند بنابراین تصویب برجام و سایر کنوانسیون های استعماری که به ملت ایران تحمیل شده، به معنی تصرف شهرهای ایران توسط دشمن است، بنابراین هرچه کنوانسیون های استعماری بیشتر شوند قدرت استقلال و مقاومت کاهش خواهد یافت.

 همانگونه که رهبر معظم انقلاب در ارزیابی های گذشته، حال و آینده اعلام کرده است هر موقع با سلاح انقلابی گری به جنگ دشمنان و مشکلات رفتیم پیروزی قطعی به دست آمده اما امروز با کمال تاسف باید بگوییم سنگرهای نظام اسلامی به دست عده ای افتاده که از قبل تسلیم محض دشمن بودند.

حقایق تلخ یکی پس از دیگری آشکار می شوند که در اثر تحلیل و بررسی دقیق مواضع دشمنان به دست آمده است لذا پیوستن به کنوانسیون های استعماری که تا خلع سلاح کامل نظام اسلامی پیش خواهد رفت با حربه و ترفند گروگانگیری معیشت مردم و فشارهای اقتصادی به ریرساخت ها بوده که در این شرایط تحمل سختی توسط مردم و پیوستن به کنوانسیون ها به منزله شکست اراده و مقاومت مردم و تسلیم نظام اسلامی در جنگ اقتصادی خواهد بود.

خلاصه می گوییم چرا هنگامی که مردم شش سال انواع سختی و مشقت معیشتی را تحمل کردند و در برابر تحریم ها ایستادگی کردند چرا در حال مقاومت جانانه مردمی همزمان برجام و کنوانسیون ها امضا می شوند؟؟؟؟


کد خبرنگار : 20