تاریخ : 1397,یکشنبه 28 بهمن14:59
کد خبر : 63895 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


حالمان خوب نیست!

حقوقی-  نباید فراموش کرد که در همه ادوار و در سرتاسر این کره خاکی، هرجا که بیرقی بر مزار سربازی که در راه وطن و آرمان و اعتقادش کشته شده، افراشته شده همه رهگذران را وادار به تامل و تفکر می نماید و مکثی احترام آمیز را در پی دارد.

 این در حالی ست که نسخه ها و تجویزات نابجا روزگار ایثاران عزیز را تیره و تار کرده است. دل به نظرات کارشناسان واقعی نمی نهند و بر اساس مصلحت و منفعت بعضا" اقربا و دوستان تصمیم سازی می کنند.

 چه زحمات و تلاش هایی که برای تئوریزه کردن و اسجام و سامان دادن اوضاع حوزه ایثار صورت نپذیرفت. اینکه به جای داغ کردن بازار و ازدیاد میل و طمع زیاده خواهان و نیز رونق صف و ازدحام و حمله و گروکشی، یکپارچه سازی با دیدی بلند و فراز نگر، خدمات را بر مبنای میزان و مقدار شرکت و زحمت همه عزیزان در بحث دفاع مقدس بازتعریف نمایند.

عدالت را که از جمله اهداف همه ایثارگران بود در پای مصلحت اندیشی قربانی کردیم.خلاصه اینکه اگر از احوالات ما خواسته باشید حالمان خوب نیست!


کد خبرنگار : 20