تاریخ : 1397,چهارشنبه 08 اسفند15:30
کد خبر : 64167 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

شکوه یک رزمنده سپاه از کمیسیون پزشکی بنیاد زنجان!


شکوه یک رزمنده سپاه از کمیسیون پزشکی بنیاد زنجان!

من که تا دهم خوانده بودم اینقدر مشکل اعصاب داشتم نتوانستم ادامه بدهم. ریه من ۷۰ درصد از بین رفته و بیماری تیروئید و اورولوژی دارم.

عرفان آقامحمدی - جناب سردار شریفی! بنده ۱۳ماه در ماووت کردستان درخط و چند ماهش درمنطقه کوشک ودر آخر هم در عملیات مرصاد بودم. سرتو درد نیارم. در این مدت به خدا شاید ۵۰ بار زیر آوار خمپاره و بمب باران و شیمیایی گاز خردل هم خوردم و تنها درمان موج انفجار در بهداری گردانم یک آمپول چندتا قرص درمان می کردم.

  وقتی آتش بس شد آمدم به خاطر عصبانیت واسترس شدید، چند سال قرص اعصاب مصرف می کردم. آن موقع هم دفترچه نداشتیم. تا سال۷۰ بعد دارو قطع کردم. دوباره سال۷۷ وضعیت به هم خورد. دوباره شروع کردم تااینکه در سال ۸۲، در بقیه الله بخش اعصاب بستری شدم و حالم بدتر شد.

  یک سال نتوانستم سپاه برم. یا بستری بودم یا استراحت و فرستادن کمیسیون عالی که با بند ج ماده ۱۲۱ طبقه ۵ دائم شدم و همه دوستام که با هم استخدام بودیم اکثرا" به جبهه نرفتن و درسشان را ادامه دادن. بعضی ها ابتدایی بودن دیپلم گرفتن.

  من که تا دهم خونده بودم اینقدر مشکل اعصاب داشتم نتوانستم ادامه بدهم. در سال ۸۳ با درجه ۱۰ جایگاه ۱۳ ازکارافتاده و بیمار شدم و ریه هم سرفه خونی داشت. ۷ سال دراین شهرستان های استان زنجان دنبال آزمایش ریه بودم جواب نداشتن. تاکه به بقیه الله رفتم. اسپرومتری وسیتی اسکن کردن ودارو و درمان دادن و ریه را برونسوسکوپی کردن.

 مدتی هم برای درمان شیمیایی به آنجا می رفتم. از آنجایی که بیماری های گوناگون می گرفتم، دیگر توان رفتن به تهران را نداشتم. از آن به بعد در زنجان پیش چندتا فوق تخصص ریه که داره میرم ولی الان ریه من ۷۰ درصد ازبین رفته و بیماری تیروئید و ارولوژی دارم.

  منظور من از این همه حرف، ماهی ۱/۵" میلیون دریافتی دارم. حداقل نصف حقوقم به درمان می رود. یعنی ۱۸ سال از جیبم و از زن و بچه بریدم. درمانم را ادمه دادم. مطلب قابل توجه اینکه چندین نامه گواهی مجروحیت از ناحیه گرفتم. آن هم دوتا فرمانده گردان وچند همسنگر گواهی شهادت مجروحیت اعصاب و شیمیایی دادن. چون خودم در جبهه فرمانده دسته بودم.

 ولیکن این گواهی را به ایثارگران استان زنجان می دادم. ایشان هم فرزند شهید هستن ولی به نامه من توجه نمی کرد و یک نامه الکی به بهداری سپاه زنجان می نوشت و الان ۱۸ سال منتظر جانبازی کمیسیون بدوی هستم. بلکه پول دارو رایگان بشه که اینقدر ماشالله گنده هستن. 

  حتی بنیاد خواست درصد شیمیایی بزنه پزشک بهداری سپاه زنگ زده بود و گفته بود تا من درصد نزم شما حق ندارید درصد بزنید. در این مدت گاه گاهی کانون سپاه کمک کرده. خواهشمند است این مطالب را با مسئولین مربوطه درمیان بگذاری.د یک جوری با وجدان عمل کنیم. به خدا ظلم خدایارتان باشد. من منتظر کمک شما هم بهداری سپاه زنجان و هم بنیاد زنجان دارم.

اینجا کسی دادرس نیست.


کد خبرنگار : 20