تاریخ : 1397,یکشنبه 19 اسفند17:12
کد خبر : 64505 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


عدم مجازات مسئولین منحرف، صدمه ای بزرگ!

ناشناس- نظام جمهوری اسلامی ایران براساس قرآن کریم و سنت ائمه معصوم (ع) پایه گذاری شده و قانون اساسی نیز بر همین اصول استوار شد بنابراین نظام جمهوری اسلامی ایران کاملترین حکومت جهان میباشد زیرا همچون حکومت پیامبران اولعزم صددرصد الهی میباشد.
متاسفانه عده ای از مسئولان در چنین نظامی به اصول جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند و براساس تفکر ناقص خودشان عمل میکنند که باعث بروز اشکالاتی در کشور گردیده است علی ایحال مردم در داخل کشور از منشا اشکالات اطلاع دارند اما مردم در خارج از کشور اشکالات کشور را از ناکارآمدی اصول نظام اسلامی میدانند که در اینصورت میتوان بازتاب عملکرد اینگونه مسئولان منحرف را ارزیابی کرد که صدمات بسیار زیادی به کشور و مردم و اعتقادات مردم خارج از کشور نسبت به قرآن کریم وارد کرده است.

در تمام کشورهای جهان ساز و کار لازم برای مجازات مسئولان منحرف و فاسد در هر پست و قدرتی وجود دارد اما در کاملترین حکومت جهان که دارای بزرگترین رهبر جهان و عاشقترین ملت و شجاعترین نیروهای نظامی و دفاعی متاسفانه ملاحظات سیاسی و مصونیت قضایی و فامیل بازی مانع از مجازات مسئولین منحرف و ارزیابی کامل صدمات وارده در اثر انحرافات عده ای از مسئولان  است.

تمرکز بر مشکلات کشور که از سوی عده ای مسئولان منحرف کاملا" آگاهانه و تعمدی به حکومت اسلامی تحمیل می شود تنها راه اثبات حقانیت حکومت مردمسالار دینی در داخل و خارج میباشد. این مقدار توضیح به کمتر از 5 دقیقه زمان نیاز دارد اما طی چهل سال همواره چوبی لای چرخ نظام اسلامی بوده و مانع از بهره وری واقعی از کارکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی گردیده است.


کد خبرنگار : 20