تاریخ : 1397,دوشنبه 27 اسفند13:30
کد خبر : 64698 - سرویس خبری : فیلم

پاکسازی «شهدا» به بهانه یکسان سازی «گلزار» / فیلم


پاکسازی «شهدا» به بهانه یکسان سازی «گلزار» / فیلم

جانباز دلبریان را در بهشت رضا دیدیم و چون از جستجوی زیاد برای پیدا کردن مزار شهید محمود کاوه خسته بودیم، یک سئوال از او پرسیدیم... دل او هم خون بود.

میثم رشیدی مهرآبادی نویسنده دفاع مقدس در اینستاگرام با انتشار فیلمی درباره یکسان سازی مزار شهدا در گلزار شهدای بهشت رضا (ع) مشهد مقدس نوشت:

جانباز علیرضا دلبریان را در بهشت رضا دیدیم و چون از جستجوی زیاد برای پیدا کردن مزار شهید محمود کاوه خسته بودیم، یک سئوال از او پرسیدیم… دل او هم خون بود.

لینک دانلود