تاریخ : 1398,پنجشنبه 08 فروردين14:07
کد خبر : 64860 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


بیماری همسرم را آب کرد، بیمه دی را سامان دهید!

یوسف- آقایان چوب خدا صدا نداره!

چرا ما را اینقدر اذیت می کنید؟ بیماری صعب العلاج و نگهداری و هزینه دارو و درمان کمر ما را خم کرده دیگه کار از شرمندگی گذشته نابود شده ایم هیچ کس در شیراز جوابگو بیمه دی نیست میلیون ها تومان خرج کرده ام و فاکتور تحویل داده ام دریغ از ریالی.

 از کجا بیارم دیگه هیچکس بمن قرض نمی دهد چرا درک نمی کنید خدای ناکرده باید به درد ما دچار شوید تا بفهمید ما با چه فلاکتی زندگی می کنیم؟
خدا نکند. والله از جانم سیر شده ام. کلاف زندگی از دستم خارج شده بیماری ALS همسرم را مانند شمع آب میکند و هیچ کاری نمی توانم بکنم!

 شما را به خدا قسم میدم که وضع بیمه دی را حداقل سامان دهید و کمک هزینه هم بنیاد به بیماران صعب العلاج بدهد. مگر شما مسلمان نیستید؟ انسان که هستید.


کد خبرنگار : 20