تاریخ : 1398,چهارشنبه 14 فروردين15:48
کد خبر : 64948 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


سرباز پایگاه چهارم شکار دزفول ایثارگر نبود؟!

هدایت زارعی- آیا کسانی که در پایگاه چهارم شکار دزفول سرباز بودند، شامل ایثارگری نمی شود؟

  ما که هر روز زیر بمباران هوایی بودیم، چه فرقی بین پدافند و سربازان پیاده بود! مگه ما هم پست نمی دادیم؟ مگه دزفول جزء مناطق جنگی نیست؟

لذا خواهشمندیم بررسی نمایید.

چون من سرباز پیاده از 1362/01/20 لغایت 1364/01/20 می باشم.

با تشکر فراوان


کد خبرنگار : 20