تاریخ : 1398,پنجشنبه 15 فروردين16:40
کد خبر : 64974 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


علم نمایی به جای صنعت و خلاقیت!

محمدرضا سابقی- جوانی نجیب تر و مظلوم تر از جوانان این کشور سراغ دارید؟

به جای صنعت و تکنولوژی، بجای هنر و خلاقیت، بت بزرگی بنام علم ساخته اند که برای رسیدن به قله ی واهی آن، باید بخش بزرگی از بهترین سال های زندگی را صرف خزعبلات علم نما و نوشتن مقاله های صدمن یک غاز آی اس آی و غیرهم نمایند!

 عمر گرانمایه جوانانمان در این صرف شد که کنکورهای متعدد را چگونه پشت سر بگذارند و مدرک مقطع بعدی را چگونه دریافت نمایند.
عنوان و محتوای رشته های علمی هم عیان است.
همه شان مصداق واقعی "علم لا ینفع" برای دنیا و آخرت اند.
ریاضی، فیزیک، مدیریت، شیمی، کشاورزی، زیست و و و... که در آن متاسفانه فقط!! اطلاعات خام انتزاعی را نشخوار می کنند و نه تنها برای دنیایمان هیچ عزتی نیافریده اند، بلکه ذلت ما را هم افزون ساخته اند!

 تصمیم گیرندگان کلان کشور باید پاسخ دهند که چرا جریان علم و صنعت نتوانسته به تولید هواپیما نزدیک شود که رییس جمهوری، یا وزرای کشورمان به خاطر بوی نویی تکنولوژی خارجی اینقدر تحقیر شود.

باید پاسخ دهند که چرا اکثر اساتید باسابقه و دارای مدرک PHDمهندسی برق نمی توانند یک دستگاه الکترونیکی اندکی پیشرفته! را "تعمیر" کنند! یا چرا فلان استادتمام ریاضی در محاسبه و تحلیل سود وام بانکی نیز درمانده می شود! ..!!
فارغ التحصیلان مملکت یا بیکارند، یا در غیر تخصص شان به دریوزگی مشغولند و یا به خارج فرار کرده اند.

شاهد مثال، میلیون ها جوان بیکار اطرافمان هستند یا آن تعداد از جوانانی که وقتی پایشان را از مملکت - بیرون می گذارند، دیگر هیچوقت هوس بازگشت به وطن به سرشان نمی زند!!

اینهمه بودجه های میلیاردی دانشگاه ها خصوصا" در سه دهه اخیر، اگر صرف اشتغال و زندگی جوانان شده بود، الان در خیابان ها نه معتاد داشتیم و نه دزد و نه...!

 فله ای پول اسراف کردن، دانشمند نمی آفریند بلکه راستگویی، شایسته سالاری و تقوای مسئولین رده بالا موجب رشد و بالندگی صنعتگر و دانشمند می شود و تزویر و ریا و مدرک گرایی محض نابودش می سازد.

چه کم می اندیشیم...
چه کم می اندیشند...