تاریخ : 1398,شنبه 17 فروردين13:57
کد خبر : 64997 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


حکومت اسلامی، حکومت رفع مشکلات

جانباز۷۰% - امام خمینی (ره) همیشه ‏مدیران و مسئولین دستگاه های دولتی را خدمتگزاران مردم می دانست و هیچگاه ‏پست و مقام را مانع از خدمتگزاری به مردم نمی دانست. خدمت به ملت یکی از ‏اصول اسلامی و جدائی ناپذیر حکومت ولائی است و همیشه در فرمایشات امام راحل بحث ‏خدمت به ملت بسیار جدی و به طور مستمر توصیه شده است.‏

« این ملت حق دارد، دست شما را گرفته آورده این بالا نشانده، شما باید خدمت کنید به این ‏مردم؛ شما، ما، همه باید خدمتگزار اینها باشیم. و شرافت همه ما به این است که خدمت ‏به خلق خدا بکنیم. اینها بندگان خدا هستند، خدای تبارک و تعالی، علاقه دارد به این ‏بندگان و ما مسئولیم، باید خدمت بکنیم. (صحیفه امام خمینی(ره))‏

امام (ره) خدمت به مردم را تا جائی توصیه می کردند که مردم قانع شوند و تاکید امام در ‏خدمت به مردم در حدی بود که لذت خدمتگزاری را به رهبری ترجیح می دادند و در یکی ‏از بیاناتشان فرمودند: «اگر به من خدمتگزار بگویید بیشتر لذت می برم تا اینکه رهبرم ‏بخوانید.» ‏

می توان این برداشت را کرد که حکومت اسلامی حکومت خدمت و رفع مشکلات ‏مردم است و مدیران و مسئولین این حکومت همگی خدمتگزار این مردم هستند تا ‏آنجا که رهبری همچون امام خمینی (ره) خود را خدمتگزار این ملت می داند.‏..

بنیان گذار جمهوری اسلامی در بسیاری رهنمودهای اساسی و مهم خویش درباره مستضعفان و کوخ نشینان سخنان مهمی فرموده اند که متاسفانه بمانند بسیاری از فرمایشات ایشان به محاق رفته...است.

مثلا" : من یک موی شما کوخ نشینان را با تمامی کاخ نشینان عوض نمی کنم.. و حال شما دیدگاه برخی از مسئولان را در باره مردم و محرومین با این نگرش بزرگ امام مقایسه بفرمائید.


کد خبرنگار : 20