تاریخ : 1398,شنبه 17 فروردين14:05
کد خبر : 64999 - سرویس خبری : عکس

امداد رسانی به مناطق سیل زده پلدختر


امداد رسانی به مناطق سیل زده پلدختر

امداد رسانی به مناطق سیل زده پلدختر توسط یگانهای سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای مردمی بصورت شبانه روزی ادامه دارد.