تاریخ : 1398,دوشنبه 19 فروردين12:24
کد خبر : 65057 - سرویس خبری : بیمه


بیمه ای بر علیه جانبازان!

حمید غریب حسنی- متاسفانه ظرف دو سالی که بیمه دی هزینه درمانی جانبازان رو قبول کرده است, به طرق مختلف از دادن هزینه ها شانه خالی می کند.

1. به علت داشتن دیابت دکتر متخصص دارو را برای دو ماه تجویز میکند اما زمانی که به داروخانه های طرف قرارداد بیمه مراجعه می کنیم نصف آن را تایید می کنند!!! و اگر به داروخانه های دیگری مراجعه کنیم، نصف فاکتور رو را پس از شش یا هفت ماه پرداخت می کنند.

2. هزینه ی فیزیوتراپی فقط یک بار در سال پرداخت می شود آن هم بصورت پنجاه درصد و لیزرتراپی را به هبچ عنوان قبول ندارند

3. رادیوگرافی و آندوسکوپی را پنجاه درصد پرداخت می کنند

متاسفم از بیمه ای که به نام جانبازان است اما بر علیه جانبازان فعالیت می کند.


کد خبرنگار : 20