تاریخ : 1398,چهارشنبه 21 فروردين15:10
کد خبر : 65137 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


مانده ام با پسری با ام اس و بدون همسر!

خ عباسی- شما را به خدا به فریاد ما که سرپرستمون رو از دست دادیم برسید.

من دوتا پسر بی کار دارم یکی از پسرام ام اس داره هر دوشون متاهلن و بچه دارن.

یه دختر ۲۰ ساله دارم. به خدا همه خواستگارهاشو  رد می کنم، چون پول ندارم که جهیزیه بخرم براش.

 توروخدا به فکر ما همسران جانباز متوفی باشید. من با ماهی ۱۶۰۰ با این همه بدبختی چه کار کنم؟

باید خرج پسرم که ام اس داره رو بدم.

تو رو خدا یه فکری به حالمون کنید.


کد خبرنگار : 20