تاریخ : 1398,شنبه 24 فروردين19:18
کد خبر : 65240 - سرویس خبری : فیلم

فیلم کمتر دیده شده از ابراز علاقه امام به پاسداران

فیلم کمتر دیده شده از ابراز علاقه امام به پاسداران

فاش نیوز - امام خمینی(ره) : چقدر من از این صورتهای نورانی، ایمانی، اسلامی، خوشم می آید. چقدر من این برادرها و فرزندانم را دوست دارم. شماها امروز فرزندان اسلام هستید. شماها امروز فرزندان رسول خدا هستید. خدمت به دیانت اسلام می کنید و در راه خدا قیام کردید ... چه مجلس خوبی است این مجلس که من شما برادرها را همچو می یابم که صادقانه برای اسلام خدمت می کنید.