تاریخ : 1398,دوشنبه 16 ارديبهشت14:39
کد خبر : 65814 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

مستندی بسازیم از ناز و نعمت فرزندان جانباز!علی حسین زاده - بنده علی حسین زاده مستند ساز هستم و فرزند جانباز 70 درصد. من هم بیکار هستم با مدرک لیسانس.

عزیزان شماره خودم را میزارم، باهم هماهنگ بشیم و یک مستند با دوربین و عواملم جمع کنم و ببرم به رئیس کل بنیاد برسونم و در جشنواره حقیقت را برسونم تا این همه میگن فرزندان جانباز در ناز و نعمت هستند واقعیت رو مشاهده کنند.


کد خبرنگار : 20