تاریخ : 1398,شنبه 21 ارديبهشت18:41
کد خبر : 65973 - سرویس خبری : استان ها

آه از مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی!سعید تمکینی جانباز 25درصد - اینجانب از سال 81 در سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی در زیر مجموعه های آن به عنوان نیروی شرکتی مشغول و با ادغام آن اداره با اداره راه و ترابری به عنوان اداره راه و شهرسازی و اکنون با اداره راهداری وحمل و نقل ادغام که در نهایت در اداره راهداری استان آذربایجان شرقی به صورت نیروی شرکتی در واحد اداری مشغول می باشم.

 لازم به توضیح است مراتب اشتغال بنده به صورت اتوماتیک با ادغام ادارات صورت گرفته نه ترک کار و سپس در ادره دیگر مشغول شدن. با توجه به قانون جامع ایثارگران وبرنامه ششم که صراحت در تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران را دارد کلیه مکاتبات با امور اداری این ادارات با پاسخ فعلا" مقدور نمی باشد روبرو وتحویل اینجانب گردیده.

 در نهایت تنها پناهگاه وامید ایثارگران دیوان عدالت اداری و آرای آن بود که با کمال تاسف آنها نیز آب پاکی ریخته و در جواب شکایت ایثارگران و این جامعه مثلا هدف !!! طی دادنامه شماره 92 مورخه 98/1/27 با عنوان تبدیل وضع استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها از شرکتی به رسمی به استناد قانون جامع ایثار گران و برنامه ششم توسعه مردود اعلام کرد.

 جالب توجه اینکه دیوان حتی تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین را نیز مقدور ندانسته و کل شکایت ایثارگران را در آن مورد نیز مردود دانسته است و این است حمایت از ایثارگران.

من که به نوبه خود از پیگیری ها خسته شدم و عدالت را دیگر پیگیر نیستم ولی افرادی را که در مقابل مظلومان ایثارگر سنگ اندازی می کنند را به خدا سپرده و امیدوارم آه شهدا و ایثارگران دامن خائنین را بگیرد.

با تشکر برادر کوچک شما


کد خبرنگار : 20