تاریخ : 1398,چهارشنبه 25 ارديبهشت15:06
کد خبر : 66106 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


حلوا حلوایمان نکنید! فقط قانون را اجرا کنید!

 وظیفه نمایندگان تصویب قوانین ونظارت بر حُسن اجرای قوانین میباشد. جناب نماینده! متاًسفانه جای طلبکار و بدهکارعوض شده ومن جانباز اصلاً نبایستی نیازباشد به بنیادشهید مراجعه داشته باشم بلکه بنیادشهید بایستی به من جانباز مراجعه نماید و خواسته من را گوش داده وعملی کند.

  ناگفته نماند درکشورهایی که درگیرجنگ بوده اند روال اینچنین هست که به بازماندگان جنگشان که لقب شهروند ویژه بهشان اعطا شده خدماتی در خور شاًنشان داده می شود. حال آنکه ما در دفاع بودیم و فرق از زمین تا آسمان است بین جنگ طلب و مدافع ولی ما نه شهروند ویژه را نخواسته ونه اینکه مردم روی سرشان گذاشته و حلوا حلوا کنند! فقط به مرّ قانون عمل کنندکه نه تنهاعمل نکرده بلکه خود را از جامعه هدف طلبکار دانسته و به تاًسی از حضرات مردمی ازجنس اهل کوفه نیز خودرا از ما طلبکاردانسته و این یعنی ضعف قانون و ضعف نظارت قانون که وظیفه شما نمایندگان بوده و هست و خواهد بود!

 ولی چرا فقط وقتی نزدیک انتخابات می شود همه شما نمایندگان سنگ خانواده شهداء و جانبازان و آزادگان را به سینه می زنید و به محض اینکه در دور بعدی انتخاب شده باز مثل همیشه یادتان رفته و حتی خود نمایندگان خود را از جامعه ایثارگری طلبکار می دانید؟

 حضرات! دیگر حنایتان رنگی ندارد. فقط تنهاخواهشی که داریم نه درپشت میکروفن ها وجلوی دوربین ها ودر سایت ها و روزنامه ها شعارهای فریبنده ندهید. همین وبس

ازطلا بودن پشیمان گشته ایم

مرحمت فرمائید ما را مس کنید

با تشکر

یکی از هزاران جانبازان دوران طلائی دفاع مقدس


کد خبرنگار : 20