تاریخ : 1398,پنجشنبه 26 ارديبهشت13:58
کد خبر : 66134 - سرویس خبری : کاریابی

فرزند شهید بدون حق پرستاریاینجانب فرزند شهید متاهل از کار افتاده کلی شدم به علت بیماری ...

و هیچ منبع درآمدی ندارم ... ۴ سال است که پرونده من در حق پرستاری است و جواب قانعی به من ندادن ...

من فرزند شهید لااقل به بهزیستی و یا کمیته امداد معرفی کنید

خواهشا پیگیر باشید ...

از دامغان


کد خبرنگار : 20