تاریخ : 1398,شنبه 28 ارديبهشت14:05
کد خبر : 66186 - سرویس خبری : عکس

عکس‌های دفاع مقدس را شناسایی کنید


عکس‌های دفاع مقدس را شناسایی کنید

افراد داخل تصاویر دوران دفاع مقدس را شناسایی کنید.