تاریخ : 1398,پنجشنبه 02 خرداد17:47
کد خبر : 66343 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


سپاه بله، بنیاد نه!

مجتبی - جانباز 30% سپاه هستم که در حین ماموریت تعقیب گروهک تروریستی مسلح خودرو دچار تصادف خودرو شده و از ناحیه دست، کمر و کتف دچار شکستگی شدید شدم.

 در بنیاد به دلیل تصادم خودرو فعلا پرونده را احراز نکردن و فرستادن کمیسیون مشترک.

من به خاطر امنیت مردم و جلوگیری از اقدام عملیات های اشرار این اتفاق برام افتاده. حال در نیروهای مسلح جانباز ولی در بنیاد هنوز بلاتکلیفم.

متاسفانه تمام امتیازها هم فقط با بنیاده. از تحصیل تا ...! من باید چکار کنم؟

از یک دست برای همیشه از کار افتاده ام. تکلیف من چیست؟؟؟

خواهشا جواب بدید