تاریخ : 1398,شنبه 11 خرداد16:28
کد خبر : 66620 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی

چگونه سابقه جبهه را می توان به سابقه کار و بیمه اضافه کرد؟موعد معافیت یا کسری خدمت فرزندان ایثارگران تا کی میباشد؟

- ستاد کل برای فرزندان غایب ایثارگران زمان مراجعه جهت بهره مندی از کسر خدمت گذاشته بود ولی سایر فرزندان که غیبت ندارند هز زمان که فراخوان خدمت وظیفه  آنان اعلام شود می توانند از کسر خدمت استفاده کنند.

 

 

 

اینجانب جانباز۲۵٪کلی و حالت اشتغال و شیمیایی و اعصاب روان هستم٬به من حق پرستاری نمی دهند از ماده۳۸هم استفاده نکردم.. لطفاراهنمایی کنید با ۱۸ماه جبهه داوطلب بسیجی بازنشستگی شامل من می شود؟

- برابر قانون تعیین حق پرستاری برای جانبازان ۲۵ الی ۴۹ درصد با کمیسیون پزشکی بنیاد است . به کمیسیون مراجعه و درخواست مشخص شدن حق پرستاری خود به استناد قانون را بکنید . همه حالت اشتغالی ها بازنشستگی دارند .

 

 

جانباز ۱۵درصد هستم با بیمه تامین درمانی .سابقه ۳,سال بسیجی در جبهه حق علیه باطل در کارخانه ذوب اهن اصفهان مشغول به کار می باشم  ..ایا می نوان سابقه جبهه را به سابقه کار وبیمه اضافه کرد؟

 -  به استناد ماده 27 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر :
ماده ۲۷ـ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک و نیم) محسوب می‌گردد.
دولت مکلف است مابه‌التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت مذکور به مأخذ آخرین وضعیت استخدامی (حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی) محاسبه و یکجا به صندوقهای مربوط واریز نماید.
شما می توانید از سوابق جبهه خود به صورت یک و نیم برابر در سوابق خدمتی بدون پرداخت کسور آن  استفاده کنید .

 


کد خبرنگار : 23