تاریخ : 1398,سه شنبه 21 خرداد20:20
کد خبر : 67035 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

دکتری و فوق لیسانس چقدر فرقشه؟!هاد- سازمان انرژی اتمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای می گوید یک مقطع تحصیلی بالاتر را فقط ۳ ماه به شما می دهیم. چون برای ما تعهد حقوقی ایجاد می کند ما که فوق لیسانس هستیم و با فریب ما را به جهت دریافت حقوق بالاتر بازنشسته کردند و بعد زیر تمام قول هایشان زدند و باید به ما حقوق دکتری از ۱/۹۶ تعلق بگیرد یعنی ۱۰۰ تومان به حقوقمان اضافه می کنند یعنی کشک!

خواهشا" رسیدگی کنید. آیا اختلاف فوق لیسانس به دکتری ۱۰۰ تومان است؟

لطفا" بازرسی کسی را بفرستید به آنجا حق ما را بگیرید.


کد خبرنگار : 20