تاریخ : 1398,یکشنبه 26 خرداد16:15
کد خبر : 67181 - سرویس خبری : مقاومت بین الملل

عملیات ضد تروریستی ارتش عراق در دیالی


عملیات ضد تروریستی ارتش عراق در دیالی

نظامیان ارتش عراق عملیات ضد تروریستی جدیدی را در استان «دیالی» ترتیب دادند.

به گزارش شبکه سومریه نیوز، نظامیان ارتش عراق بار دیگر علیه بقایای تکفیری ها در استان «دیالی» وارد عمل شدند.

بر اساس این گزارش، در عملیات ضد تروریستی ارتش عراق، برخی مواضع پنهان داعش هدف حمله قرار گرفت.

نیروهای عراقی به دنبال این عملیات موفق شدند یک عنصر خطرناک و تحت تعقیب داعش را شناسایی و بازداشت کنند.

این درحالی است که سلسله عملیات های نیروهای عراقی در مبارزه با بقایای تکفیری های داعش در نقاط مختلف همچنان ادامه دارد.


منبع : مهر