تاریخ : 1398,دوشنبه 10 تير14:32
کد خبر : 67820 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


مسئولین چرا شبیه رهبری نیستند!؟

ناشناس - عرض ارادت آقاجان واقعاً خاک پای تمام مردان واقعی روزهای سخت دفاع مقدس و خانواده های معظمشان هستم ولی شما آقاجان خودتان اولین جانباز سرافراز انقلاب و بزرگ جانباز جمهوری اسلامی هستین و نه تنها در دل تمام ایران جای دارید نه از باب ترس و نه از باب چاپلوسی، چراکه شما با گفتار و عمل صادقانه تان نشان داده که واقعاً غم وغصّه مردم را می خورید ولی شرمنده آقاجانم که نامردان تنهایتان گذاشتن! ولی همانطور که اشاره داشته نه تنها ملت ایران که خیلی ازملت های آزادی خواه قلباً شما عزیزو بزرگوار را دوست داشته اند چرا که در طول بیش از 3 دهه به جز لیوان آبی روی میز کوچک بغل دستتان و برگه ای و خودکاری مشاهده نشده!

 انصافاً آقاجانم آقایی و رهبری امت اسلامی برازنده شما اولاد پیغمبر می باشد ولاغیر. ساده زیستی شما رهبر دل ها را دشمن بارها و بارها اذعان داشته ولی آقاجان رهبرم! دلم و دلمان خون ست! شما چطور به خانواده معزز شهدای والامقاممان ادای احترام نموده و چطور از روی محبت جانبازان نخاعی از گردن را درآغوش گرفته! ولی متاًسفانه بیش از 80 %به اصطلاح مسئولین کشور جمهوری اسلامی حضرت آقا نمی خواهیم روی سرشان گذاشته و حلوا حلوا کنند! لااقل از شما سید بزرگوار یادگرفته و آویزه گوششان که با قشری که تمام پایه های میز و صندلی هایتان که هرسال هم عوض می کنید بر روی خون رشیدترین جوانان سرزمینمان، آزادگان سرافرازمان و جانبازان فداکار قرار گرفته و گل های چند ده میلیونی که هر روز هم عوض می کنین مردم هیچ آیا واقعاً از حضرت آقا رهبر و پیشوایمان هم خجالت نمی کشین؟

 انصافاً بیائید برای یک بار هم شده گفتار و عملتان را با رهبر معظم مقایسه کنید. ببینم شرم نمی کنید!؟ حیا نمی کنید! حال بی احترامی به جامعه هدف بماند. از روی حضرت آقامون هم خجالت نمی کشید؟ حضرات همه رفتنی هستیم به قول معروف دیر و زود دارد ولی سوخت وسوز نداره. اگرتمام دنیا تحریممان کنند ولی شما مسئولین فقط وفقط همچون رهبری دل ها جلسات ساده برگزار کنید، خوی اشرافی گری را کنار بذارین. آن وقت باکمال شجاعت خواهیم گفت که تحریم ها واقعاً اثر ندارد.

 پس تا دیرنشده به خود آئید. آمین یا ربّ العامین، سلامتی و طول عمر باعزّت حضرت آقا رهبر معظم انقلاب وافرادی که البته متاًسفانه انگشت شمارند و مسئول باقی موندن وهمه ملت ایران را از خداوند متعال مسئلت داشته و خاک پای تمامی خانواده معظم شهداء و آرزومند مقام شهداء البته چنانچه لایق شهادت باشم، باعث افتخارمه شهادتی که موردقبول درگاه احدیت قرار بگیرد.

آمین یا ربّ العالمین


کد خبرنگار : 20