تاریخ : 1398,چهارشنبه 19 تير17:20
کد خبر : 68092 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی


ارتقای یک مدرک تحصیلی بالاتر چگونه اعمال می شود

همسر جانباز25درصددفاع مقدس و دبیر رسمی آموزش وپرورش. شاغل در یکی از دبیرستانهای شهرستان تفت یزد و دارای فرزند زیر شش سال هستم و 12 سال سابقه خدمت دارم. ایا تقلیل ساعت کار به بنده تعلق می گیرد؟

- تقلیل ساعت کاری شامل شما و فرزندان شاهد نمی شود،‌بلکه حسب قوانین سنوات ارفاقی بازنشستگی شامل شما و فرزندان شهدا حسب قوانین مصوب برای هرکدام می شود.

***

براى پیگیرى قانون خدمات جامع ایثارگران، ماده ٦٢ در خصوص نقل و انتقال دانشجوهاى دانشگاه هاى دولتى و غیر دولتى، در صورتى که دانشگاهى با اطلاع از قانون مذکور، با انتقال موافقت نکند از چه طریق یا ارگان و دستگاه قضایى باید اقدام کنیم؟

-  کمیسیون ماده 16 مرجع صالح و قانونی برای رسیدگی به شکایت ها است .

***

من فرزند شهید هستم و 28 سال پیش با مدرک تحصیلی سیکل در ارتش استخدام شدم آیا این امکان .جود دارد که با ارتقا مدرک دیپلم بهم بدهند و  چکار باید بکنم ؟

-  شما مشمول ارتقا یک مدئرک تحصیلی می شوید و ترفیعات شما از تاریخی که مشمول ارتقا مدرک تحصیلی شده اید باید با مدرک دیپلم  محاسبه شود.