تاریخ : 1398,شنبه 22 تير13:45
کد خبر : 68144 - سرویس خبری : استان ها


بنیاد فارس! با املت زندگی کرده ای؟!

جانباز شیمیایی - الان حدود دو سال است که همسرم بیماری ALS دارد و از دو پا و کمر و دست راست فلج شده به خدا قسم هر چی داشتم فروختم و زیر قرض همه دوستان و فامیل رفته ام . دریغ از کوچکترین کمک از بیمه دی و بنیاد.

 تمام خرید هایم را فاکتور کردم و اصلش را به بیمه دی ارائه کردم که هنوز یک ریال ندادند و می گویند تائید نشده. گواهی دو دکتر متخصص مغز و اعصاب و ام آر آی سه نوبت و نوار عصب هشت بار و عکس سی تی و هزار آزمایش دیگر را ضمیمه پرونده کردم اما دریغ از کوچک ترین حمایتی ...

 بنده مستمری بگیر بنیاد و حقوق یک میلیون و پانصد چه کار کنم؟ به کجا مراجعه کنم؟ رئیس بنیاد فارس گفته بودجه نداریم و من همه اختیاراتم را به بنیاد شهرستان ها تفویض کردم از دست من کاری ساخته نیست. خب مومن خدا! تو که اختیاراتت را داده ای به زیر دستانت، خودت چکار می کنی؟ حرامت باشد حقوق خدا تومانیت.

 تو میدانی با بدن پراز ترکش و ریه شیمیایی و تشنج خودم روزی چند بار همسرم را رسیدگی می کنم. میدونی چند بار از دستم افتاده و فریادش به اسمان رفته؟ تو میدونی ما در روز یک وعده غذا می خوریم (املت)؟

تو میدونی برق و گاز و آب ما را هفته ای هشت بار تو این گرما قطع می کنند. تو میدونی تو این اوضاع طلبکار هر روز زنگ خونتو بزنه چه حالی میشی؟ بدبختی مسکن بماند ...

 تمام پزشکان متخصص و عمومی بنیاد همسرم را دقیقا می شناسند اما کاری از دستشان ساخته نیست. خواهشمندم مرا راهنایی کنید به خدا هزار مشکل دیگرم را ننوشته ام.


کد خبرنگار : 20