تاریخ : 1398,دوشنبه 24 تير20:04
کد خبر : 68203 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


کار عجیب بنیاد عجبشیر!

مرتضی - بنده امین اموال و فرزند جانباز هستم.

پدرم درسال 76 در تهران مفقود شده.

تا سال 87 حقوق می گرفتیم، اما بعد که کبیر شدیم آقای اسلامی رییس بنیاد شهید عجبشیر در سیستم بنیاد وضعیت پدرم را "فوت شده" زده بود بدون اینکه از اداره ثبت احوال و دادگاه حکمی داشته باشد. (در این گونه موارد «فوت» فرضی شامل حال پدرم نمی شود.)

به ناچار رفتم از ثبت احوال گواهی " درقید حیات" گرفتم. ثبت احوال می گوید ازنظر ما و در سیستم الان زنده به حساب می آید. ولی متاسفانه ازحق و حقوق قطع کرده ایشان هنوز خبری نیست!

رییس بنیاد شبستر هم تا پارسال می گفت حقوق پدرم را می ریزند به حسابش. ولی چنین چیزی نبوده است. الان هم بنده کارگر ساختمان هستم، چون از بچگی یتیم بودم نشد درس بخوانم. اگر وجدان دارید پیگیری کنید و ما و رییس بنیاد شهرمان را دادگاهی کنید تا مشخص بشود چرا با زندگی ما بازی کرده اند چون ازنظر قانون پدرم هنوز زنده است ولی چرا حق و حقوق ندارد نمی دانیم؟

اگه پدرم خودش یک شغل سطح پایین داشت حداقل می توانست خانه و سرپناه کوچکی داشته باشیم که زندگی کنیم.

شما را به خدا حداقل جواب ما را بدهید.

 


کد خبرنگار : 20