تاریخ : 1398,سه شنبه 25 تير14:50
کد خبر : 68209 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


ته دیگ وام مسکن

داود مهرابی - اوایل جنگ به همسران شهداء خانه به طور رایگان تحویل می دادن اما امروز پس از گذشت این همه سال من و همسرم با وضیعت گرانی مسکن قدرت خرید که نداریم.

یه زمین از یه دوست خریده بودم در شهریار امروز که بعد از 32 سال از جنگ می گذرد، اسم من وهمسرم برای وام در آمده ولی برای شهریار 65 میلیون گفتن می دهیم.

 آخه با این پول میشه خانه ساخت؟ حتی در حاشیه تهران!

 تو را به خدا با وزارت مسکن یه قراداد ساخت برای این عزیزان مهیا بفرمایند تا وام مستقیم از این جیب به آن جیب برود و ما هم صاحبخانه بشویم.

اگر عمری باقی بماند منم دوست دارم زن وبچه من تو خانه خودشان باشند. فکر نکم توقع زیادی داشته باشیم. بالاخره این سرزمین متعلق به ماست.

ان شالله که دل این بنده و خانواده ام را شاد بفرمایید و از این وام در تهران و حاشیه کم نکنند.

یا علی مدد


کد خبرنگار : 20