تاریخ : 1398,چهارشنبه 26 تير12:33
کد خبر : 68233 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


برخی مشکل را گردن دشمن انداخته اند!

 هنوز مردم متعجب هستند که چرا در نظام اسلامی با وجود مشکلات مدیریتی همچنان ریاکاران در تمام ارکان حکومت مشغول خرابکاری و نابودی اقتصاد کشور هستند اما کسی کاری نکرده است.

  مسئولان در بهترین شرایط مالی هستند اما مردم برعکس در بدترین وضعیت ممکن در ثروتمندترین کشور با سختی و فلاکت زندگی می کنند که عاقبت این رویه دامان کلیت نظام و آنانی که در انتظار زمین خوردن اصلاح طلبان دست روی دست گذاشتند را خواهد گرفت.

  ایران در شرایطی که صدها سال بر یگانگی و اتحاد مذهب تشیع تکیه کرده و ابرقدرت یکه تاز جهان در وفاق ملی و دارای تجهیزات دفاعی بسیار پیشرفته و سپاهیان مخلص میباشد. هرچند مشکلات کشور را به گردن دشمنان و تحریم انداختند اما با وجود قدرت یکتای وفاق ملی و قدرت دفاعی که ابرقدرت ها را سر جای خودشان نشانده و به هول و هراس انداخته، این وضعیت اقتصادی غیر قابل قبول است و ریاکاری اصلاح طلبان را اثبات می کند.

  این روزها اصلاح طلبان با توجه به روسیاهی و فریب خوردن از دشمنان اسلام برنامه ریزی کردند تا خودشان را بی تقصیر و دور از قدرت و حکومت نشان بدهند لیکن اکنون تمام مردم دنیا می دانند وضعیت خراب و بغرنج اقتصادی کشور فقط ساخته و پرداخته اصلاح طلبان است که در تمام ارکان حکومت حضور دارند و هیچ یک از دستگاه های نظارتی کاری به کارشان ندارند یعنی ریاکاری را به نهایت رساندند.


کد خبرنگار : 20