تاریخ : 1398,پنجشنبه 27 تير14:00
کد خبر : 68236 - سرویس خبری : مجلس شورای اسلامی

دولت بدهی درمانی ایثارگران را پرداخت نمی کند

دولت بدهی درمانی ایثارگران را پرداخت نمی کند

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی خواستار طرح موضوع تامین اعتبارات مالی مورد نیاز بیمه تکمیلی ایثارگران و اتخاذ تصمیم جدی در نشست سران سه قوه شد.

فاش نیوز - رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی خواستار طرح موضوع تامین اعتبارات مالی مورد نیاز بیمه تکمیلی ایثارگران و اتخاذ تصمیم جدی در نشست سران سه قوه شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، محمدجواد کولیوند نماینده ایثارگر مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از بروز پاره ای از مشکلات در بخش بیمه ایثارگران و ناتوانی بیمه دی در تامین اعتبارات مورد نیاز تصریح کرد: متاسفانه در بخش ایثارگران، شاهد این هستیم که بیمه دی نتوانسته است حقوق خود و سهم ایثارگران را پرداخت کند. از آن طرف نیز ادعا می کند که دولت نتوانسته است اعتبارات مورد نیاز را اختصاص دهد.

وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان ایثارگر با پیگیری های خود، همچنان پیگیر موضوع هستند و به نظر من دولت هم یک مقدار باید در پرداخت سهم خود در مورد ایثارگران شبیه صندوق تامین اجتماعی عمل نکند اگر چه اتحاذ این شیوه در آنجا نیز خطا است.

نماینده ایثارگر مردم استان البرز تاکید کرد: اگر چه بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی بسیار سنگین است، اما آنها توان ماندگاری دارند، اما در صندوق دی که دولت بایستی سهم خود را پرداخت کند، توان و ماندگاری مانند صندوق تامین اجتماعی موجود نیست، لذا دولت باید در این خصوص توجه ویژه ای به تامین اعتبارات مورد نیاز تکمیلی ایثارگران داشته باشد.

کولیوند رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم متذکر شد: اگر این روند اتفاق بیفتد، احساس من این است که شاهد موارد خیلی بدی در آینده خواهیم بود، چرا که کسانیکه عمر، فکر، جوانی و جان خود را در این راه ایثار کردند و الگویی برای ما هستند، نباید با این وضعیت اسفبار مواجه شوند و دولت هم نتواند حداقل مطالبات مورد نیاز آنها مانند بیمه تکمیلی را برآورده کند، بنابر این موضوع منطقی نیست و دولت حتما باید فکری برای آن کند.

نماینده ایثارگر دوره های هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای قطع شدن چرخه ناقص اجرای بیمه تکمیلی باید در بخش تخصیص بودجه های دولت که توسط مجلس نظارت می شود، اهتمام ویژه ای به موضوع اعتبارات مورد نیاز ایثارگران شود و حتی موضوع در نشست سران سه قوه مطرح و تصمیم گیری شود.

پایان


کد خبرنگار : 17