تاریخ : 1398,چهارشنبه 26 تير15:42
کد خبر : 68237 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی


ماموریت آموزشی جانبازان از حقوق مسلم آنان است

همسرم دارای کارت ایثارگری ارتش بود ولی 9 سال است که فوت کرده است. در اسفند ماه پارسال پیامکی در خصوص دریافت حقوق معسر ایثارگری شوهرم ارسال شد که به بانک کوثر مراجعه کنید ولی متاسفانه هر ماه که مراجعه می کنم می گویند اسمت در لیست نیست؟

- معمولا توزیع سهمیه از طریق صندوق ایثارگران ساتا در بین تمامی یگانها اقدام می شود، لطفا از طریق یگان خدمتی ایشان پیگیری کنید.

***

می خواستم بدانم آیا شما اطلاعی دارید که مثلا یک جانباز 70 درصد استادیار دانشگاه چطور می تواند از قانون استفاده از یک مقطع بالاتر تحصیلی ایثارگران استفاده کند؟ آیا حقوق و مزایای دانشیاری به استادیار جانباز 70 تعلق می گیرد؟

- این موضوع به صورت ترفیع پایه در مقررات استخدامی شما تعریف شده است ، اگر تا کنون اقدامی نشده است از طریق کمیسیون ماده 16 پیگیری کنید.

***

بنده جانباز 70درصد و عضو پیمانی و هیأت علمی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری ورودی سال 88 هستم. متأسفانه دانشگاه پیام نور تاکنون  بنده را مأمور به تحصیل نکرده و به من مأموریت آموزشی نداده است در حالی که بنده در حال دفاع از پایان نامه دکتری هستم. می خواستم بدانم که قانون در باره مأموریت آموزشی جانبازان 70 درصد چه حکمی دارد. آیا دانشگاه قانونا نباید از همان ابتدای دانشجویی دکتری به بنده مأموریت آموزشی می داد؟  از چه طریق باید پیگیر باشم.

- ماموریت آموزشی جانبازان از حقوق مسلم آنان است و برابر ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان دستگاه محل خدمت شما باید با ماموریت آموزشی موافقت می کرد. استنکاف دستگاه را باید از طریق کمیسیون ماده 16 پیگیری کنید.


کد خبرنگار : 23