تاریخ : 1398,چهارشنبه 26 تير15:41
کد خبر : 68238 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی


پیگیر اجرای تبصره ماده ۳۸ باشید

ما که نفهمیدیم  چرا حقوقی را که مجلس برای معسران تصویب شد را نپرداختند  یعنی ساتا بدهکار است و بعدا میدهند ؟

- آرزو کنید که منابع مالی تامین شود و این قانون به صورت کامل برای همه واجدین شرایط اقدام و برای کسانی هم که فعلا" به صورت ناقص اجرا می شود به صورت کامل اجرا شود. خیلی امید به معوقات نداشته باشید قانون را از همین حالا اجرا کنند خدا را شکر کنید .

***

بسیجی آزاده52ماه اسارت و جانباز60% صعب العلاج،شاغل آموزش وپرورش. برای حقوق وظیفه تبصره38 ازسال 96اقدام کردم و همین ماه احتمالا حقوق بگیر ساتا می شوم. امسال کمیسیون پزشکی بنیاد رای به ازکارافتادگی کلی حالت اشتغال من صادرکرده است، تکلیف من چیست؟ بنظر شما حقوق بگیر تبصره38 ساتا ، یا حقوق بگیرحالت اشتغال بنیاد کدام بهتر است؟ کدومش بهتره؟ کم و زیادش مهم نیست،فقط ما آفتاب لب بام هستیم و خودتون هم می دانید لطفا راهنمایی فرمایید.

- با وضعیتی که بنیاد دارد و تفکری که بر آن حاکم است بهتر است پیگیر اجرای تبصره ماده 38 باشید و حقوق وظیفه برقرار شده را دریافت  کنید. برابر قانون اگر مشمول ماده 38 شوید بنیاد باید بدون در نظر گرفتن استخدام شما حقوق حالت اشتغال را پرداخت کند ولی تا زمانی که تفکر حاکم بر بنیاد و مدیرانی که این تفکر را دارند تغییر نکنند مشکل حل نخواهد شد .

***

بنده جانباز 25 درصد دفاع مقدس و از همکاران شما در بنیاد شهید بودم، سال ۹۱ با استفاذه از قانون بازنشستگی پیش از موعدجانبازان که با میانگین سالهای ۲۶و ۲۵محاسبه شد بازنشسته شدم . ازسال۹۲شکایتی به دیوان دادم و تاکنون پیگیرم، دردادگاه بدوی با ستناد به رای وحدت رویه شعبه ۶۷۴ دیوان رد شد اما درپیگیری دادگاه تجدیدنظر رای به ورود شکایت داده شد بنابر این چه باید کرد؟

-  اجرای رای تجدید نظر باشید.

 


کد خبرنگار : 23