تاریخ : 1398,یکشنبه 30 تير14:38
کد خبر : 68323 - سرویس خبری : اخبار


طرح فریز در مقابل فریز کلاهبردارانه و خدمت به آمریکاست


طرح فریبکارانه فرانسه مبنی بر «فریز در مقابل فریز» در واقع برای مهار و فریزکردن ایران است.
روزنامه جام‌جم در این زمینه نوشت: در روزهای اخیر، خبرهایی از طرح «انجماد در برابر انجماد» یا «توقف در برابر توقف» شنیده می‌شود. برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند فرانسه طرحی را پیگیری می‌کند که براساس آن، ایران کاهش تعهدات برجامی خود را متوقف کند و در مقابل، آمریکا هم برخی معافیت‌های نفتی ایران را به‌صورت موقت دوباره احیا کند تا مذاکرات با ایران به جریان بیفتد.
همین که زمزمه‌هایی از توقف و انجماد تحریم‌ها شنیده می‌شود، نشان می‌دهد کاهش تعهدات برجامی در مسیر صحیحی انجام شده است و دولت باید در همین مسیر با سرعت بیشتری حرکت کند. پیش از این بسیاری از موافقان برجام ادعا می‌کردند در صورت کاهش تعهدات ایران، طرف مقابل تندتر شده و فشارها را افزایش خواهد داد. اما تلاش کشورهای اروپایی نشان می‌دهد کاهش تعهدات برجامی توسط ایران، موجب واقعی‌تر شدن محاسبات آنان شده و این کشورها  را به تکاپو انداخته است تا بتوانند رضایت ایران را برای توقف در کاهش تعهدات برجامی جلب کنند.
دوم این‌که «انجماد تحریم در سطح کنونی» معنایی ندارد، چرا که سطح کنونی تحریم‌ها، سقف آن است. ایران در شرایطی قرار دارد که تحریم‌های آمریکا تا جای ممکن، اعمال شده و تحریم مهمی برای اعمال‌کردن باقی نمانده است، بنابراین ما در دوران انجماد تحریم‌های آمریکا قرار داریم.
اساساً اعطای معافیت‌های نفتی به کشورهای خریدار نفت ایران در زمانی مطرح می‌شود که طرف آمریکایی به این نتیجه برسد که کشورهای دیگر از تحریم‌ها تبعیت نمی‌کنند یا در آینده نزدیک دیگر تبعیت نخواهند کرد و برای حفظ وجهه تحریم‌ها و عدم فروپاشی ساختار تحریم‌ها، اعلام می‌کند به کشورهای دیگر معافیت داده است.
صفر نشدن فروش نفت ایران در سال‌های 90-91 و همچنین در هفته‌های اخیر مؤید این مدعاست. در شرایطی که تحریم‌های آمریکا اعمال می‌شود، گذر زمان به‌نفع ایران نبوده و برای توازن، لازم است به واسطه کاهش تعهدات هسته‌ای، داشته‌های خود را افزایش دهیم. در چنین شرایطی «انجماد کاهش تعهدات هسته‌ای» به معنای عقب‌نشینی ایران در برابر «هیچ» خواهد بود. تنها انجمادی قابل پذیرش خواهد بود که تحریم‌ها را به شرایط قبل از خروج آمریکا از برجام برگرداند.