تاریخ : 1398,شنبه 05 مرداد19:38
کد خبر : 68442 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

راهکار رونق تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی(بخش دوم)

راهکار رونق تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی(بخش دوم)

اکنون که شواهد نشان می دهد کارخانه ها در ایران به سمت رونق و افزایش صادرات حرکت می کنند - البته اگر ادامه دار باشد - دولت می تواند بتدریج سطح حقوق و درآمدها را بالا ببرد...

جانباز دکتر رضیعی

جانباز دکتر رضیعی - در یادداشت اول بر اساس استدلال و واقعیات روز صحبت شد که در این برهه حساس (تحریم شدید فروش نفت و مشتقات نفتی) اگر مدتی بتواند دلار در قیمت بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان تثبیت شود (بالاتر نرود و بطور صوری و مقطعی فعلا زیر ۱۰ هزار تومان نیاید) و آن ۶ فرصت مهم حاصل شود، گامی است در جهت رونق تولید و صادرات غیر نفتی - خصوصا به کشورهای همسایه و تا حدود زیادی از بین رفتن و کاهش شدید قاچاق کالا و ارز و تهی شدن بانک مرکزی (در این شرایط) از ارز های معتبر.

و اما شاید و حتما سوال می شود حال که دلار از ۴ هزار تومان (به هر علتی) فنرش رها شده و مثلا در قیمت ۱۱ هزار تومان تثبیت شود - آنگاه دلار 3 برابر شده ولی جیب مردم یک سوم شده است.

۱- آیا ما به این وضیعت راضی هستیم؟
خیر - هیچ انسان خیرخواهی نسبت به این وضیعت راضی نیست. تنها نکته مثبت آن این است که دلار به سمت ۱۶ هزار و بالاتر نرفت (که اگر بالاتر برود یقینا تاب و تحمل بسیاری از مردم تمام خواهد شد) در ضمن توضیح داده شد که در دل یک شر بزرگ (بالا رفتن شارپی دلار) می توان از فرصت هایی هم استفاده کرد که در مورد آن ۶ فرصت صحبت شد.

۲- دولت چه راه حلی را می تواند انجام دهد تا غم  یک چهارم شدن ارزش پول جیب مردم و گرانی های شدید  را کاهش دهد؟
آیا می تواند در این شرایط ارز را مجددا به سمت ۴یا ۸ هزار تومان برگرداند؟

بعید است؛ چون مجددا واردات از صادرات پیش افتاده، و قاچاق کالا و ارز مجددا شدت می گیرد.
پس راه کار چیست؟ سال ها پیش در ترکیه همین اتفاق افتاد؛ ولی ترکیه در آن زمان تشخیص داد که ابتدا افزایش و رونق تولید داخلی و همزمان، ارتقا کیفیت و سپس رونق صادرات و به دنبال آن افزایش اشتغال داخلی و نهایتا سرازیر شدن ارزهای ناشی از صادرات به بانک مرکزی و افزایش ذخائر ارزی این کشور و ثروتمند شدن  ترکیه و همزمان با انجام این کارها چند صفر هم از لیر ترکیه جهت تقویت پول ملی حذف گردد. همزمان و بطور تدریجی (همگام با رونق اقتصادی) سطح درآمد های (حقوق) کارمندان و کارگران